Voiko yritys saada kotitalousvähennyksiä?

Moni yrittäjä ja yritys saattaa pohtia, ovatko he oikeutettuja kotitalousvähennykseen. Voiko esimerkiksi yrityksen tiloihin teetetyn remontin vähentää kotitalousvähennyksessä? Kotitalousvähennys on merkittävä veroetu, jota jokaisen siihen oikeutetun kannattaisi hyödyntää.  

Kotitalousvähennystä kannattaa hakea, jos kotiin tai vapaa-ajan asunnolle ostaa palveluita. Kotitalousvähennystä saa monenlaisista palveluista, kuten esimerkiksi siivouksesta, erilaisista remonteista ja korjauksista sekä tietotekniikkaan liittyvistä asennuspalveluista. Sitä saa kuitenkin ainoastaan työn osuudesta, eli esimerkiksi työhön tarvittavia matka- tai materiaalikuluja ei voi vähentää. 

Onko yrityksellä oikeus kotitalousvähennykseen? 

Kotitalousvähennystä voidaan myöntää ainoastaan luonnollisille henkilöille, jotka ovat verovelvollisia Suomeen . Luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan aina vain ja ainoastaan ihmistä, itse termi on alun perin peräisin lakitekstistä.  

Vähennystä ei myönnetä osakeyhtiölle tai muille yrityksille, eli yritys ei voi saada kotitalousvähennystä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yritystoimintaan liittyvästä työstä tai yritystoimintaan liittyvien rakennusten korjauksiin ei voi hyödyntää kotitalousvähennystä. 

Yrittäjät voivat tietenkin hakea omaan kotiinsa tai vapaa-ajan asunnolle ostamistaan palveluista kotitalousvähennystä täysin samaan tapaan kuin palkansaajat. Verovähennyksissä kannattaa huomioida myös työhuonevähennys.  

Yrityksen kannattaa tuntea kotitalousvähennys 

Yrityksen kannattaa olla mahdollisimman hyvin perillä kotitalousvähennyksestä, sillä se voi toimia markkinointikulmana potentiaalisille asiakkaille. Erityisen tärkeää tämä on, jos asiakkaista suurin osa on yksityishenkilöitä. Mahdollisuus kotitalousvähennykseen voi laskea palvelun tilaamisen kynnystä juuri sopivasti.  
 
Yrittäjänkin on hyvä huomioida, että vain arvonlisäverorekisteriin kuuluvat yritykset voivat tarjota kotitalousvähennystä asiakkailleen. Näin ollen esimerkiksi kevytyrittäjät ilman Y-tunnusta eivät voi myöskään tarjota kotitalousvähennystä. 

Yrityksen kannattaakin kertoa asiakkailleen, jos kotitalousvähennykseen on mahdollisuus, sillä liian usein ihmiset jättävät sen hyödyntämättä ihan vain tietämättömyyttään. Kotitalousvähennys tulee huomioida myös laskutusta tehtäessä, sillä laskuun tulisi eritellä selvästi työn osuus ja materiaalien kulut, jotta asiakas voi sen perusteella helposti hakea kotitalousvähennystä.  

Paljonko vähennys on ostetusta palvelusta?  

Asiakas saa vähentää 40 % työn arvonlisäverollisesta hinnasta, kun palvelu ostetaan yritykseltä. Lisäksi kotitalousvähennykseen kuluu 100 euron omavastuu vuodessa. Asiakkaan tulisi siis ostaa yritykseltä palveluita 5 875 euron verran, jotta saisi vuonna 2020 maksimaalisen kotitalousvähennyksen eli 2 250 euroa.  

On hyvä myös tiedostaa, että kotitalousvähennys on henkilökohtainen. On siis täysin mahdollista saada vähennystä yhdessä puolison kanssa yhteensä 4 500 euroa.  

Saako pihan asfaltoinnista kotitalousvähennystä?

Kotitalousvähennys on asia, joka puhuttaa. Sen tiedetään olevan erinomainen hyöty, jota kaikki verovelvolliset voivat käyttää. Kotitalousvähennyksen saa niin omistusasuntoon kuin vuokra-asuntoon ja voipa sitä hyödyntää myös vapaa-ajan asuntoon. Kotitalousvähennys saattaa myös hämmentää, sillä ei ole itsestään selvää, millaisista töistä vähennyksen voi saada. Jaottelu varsinkin piha-alueella tehtävien töiden osalta voi olla hankala sisäistää, joten asiaa kannattaa tutkia tarkemmin.

Kun luet tätä artikkelia eteenpäin, saat tietää kaiken kotitalousvähennyksestä ja siitä, saako pihan asfaltoinnista kotitalousvähennystä.

Tietoa kotitalousvähennyksestä

Kotitalousvähennys on kotitalouksille myönnettävä verohelpotus, joka on vuonna 2020 maksimissaan 2 250 euroa henkilöä kohti. Yksi talous voi hyödyntää molempien aikuisten kotitalousvähennyksen. Tällöin kotitalous voi siis saada yhteensä jopa 4 500 euroa vähennystä. Kotitalousvähennys otetaan suoraan verovelvollisen ansio- ja pääomatulojen verotuksesta. Käytännössä näin kuluttaja maksaa siis vähemmän veroja.

Saako sitten pihan asfaltoinnista kotitalousvähennystä? Pihan asfaltoinnista saa kotitalousvähennyksen, jos kyseessä ei ole uudisrakennus. Piha-alueiden laatoitus, asfaltointi ja muut pinnoitustyöt oikeuttavat kotitalousvähennykseen. Sen sijaan mitkään piha-alueen uudisrakentamistöistä eivät oikeuta kotitalousvähennykseen. Tämän suhteen on siis oltava tarkkana. Jos kyseessä on uusi kohde, ei kotitalousvähennystä saa. Esimerkiksi uuden talon rakentamisesta on täytynyt kulua kaksi vuotta ennen kuin pihan asfaltoinnista voi saada kotitalousvähennystä. Jos kuitenkin jo tehtyä asfalttia joudutaan paikkaamaan uudessa kohteessa, siitä sen sijaan on mahdollista hakea vähennystä.

Kuinka kotitalousvähennys sitten haetaan ja milloin? Kotitalousvähennystä voidaan hakea joko välittömästi työn teettämisen jälkeen tai vasta keväällä, kun verottaja lähettää verotuspäätöksen. Helpointa sitä on hakea välittömästi. Se onnistuu Verohallinnon nettisivuilla verovelvollisen omilla sivuilla. Verovelvollisella tulee olla tallessa kuitit tehdystä työstä. Jos työ on tilattu yritykseltä, verottajalle tulee ilmoittaa yrityksen Y-tunnus sekä työn osuuden hinta. Jos taas työ on tilattu suoraan yksityiseltä työntekijältä, tulee silloin ilmoittaa työntekijän henkilötunnus sekä työntekijälle maksettu bruttopalkka.

Kotitalousvähennys on mahdollista saada joko omaan vakituiseen asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon. Joillakin edellytyksillä kotitalousvähennyksen voi hyödyntää myös kakkosasuntoon teetettävissä töissä. Tämä onnistuu silloin, kun verovelvollinen on töissä toisella paikkakunnalla ja kakkosasunto toimii hänen kotinaan töiden ajan. Kakkosasunnon tulee sijaita samalla paikkakunnalla, jossa verovelvollinen on töissä. Kotitalousvähennyksen voi hyödyntää myös omien vanhempien tai isovanhempien luona teetetystä työstä. Tämä onnistuu silloin, kun verovelvollinen maksaa sukulaistensa luona tehdyn työn.

Jotta kotitalousvähennys on mahdollista saada, tulee yrityksen, jolta työ ostetaan, kuulua ennakkoperintärekisteriin. Jos yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, ei työstä voi saada vähennyksiä. Asia kannattaa tarkastaa etukäteen, sillä siten voi välttää ikävät yllätykset. Asian voi tarkastaa esimerkiksi YTJ-yrityshausta. Sillä ei ole väliä, jos yritys poistuu myöhemmin ennakkoperintärekisteristä. Riittää, että se on kuulunut rekisteriin sillä hetkellä, kun sopimus tehtävästä työstä on tehty yrityksen ja verovelvollisen kesken.

Saako ilmalämpöpumpun asennuksesta kotitalousvähennyksen?

Vielä tänäkään päivänä kaikki suomalaiset eivät tiedä, mikä on kotitalousvähennys ja millaisista töistä sitä saa. Kotitalousvähennys on tavallisen kansalaisen veroetu, jonka saa kotona teetetyistä töistä. Vuonna 2020 kotitalousvähennyksen maksimi on 2 250 euroa vuodessa aikuista henkilöä kohti. Kahden aikuisen taloudessa molemmat voivat hyödyntää kotitalousvähennyksen. Näin vähennyksen enimmäismääräksi tulee jo mukavat 4 500 euroa vuodessa.

Kotitalousvähennystä ei kuitenkaan saa aivan kaikista kotona teetettävistä töistä. Tämän artikkelin lukemisen jälkeen sinulle on selvää, saako ilmalämpöpumpun asennuksesta kotitalousvähennyksen.

Onko ilmalämpöpumpun asennus kotitalousvähennykseen oikeuttava työ?

Ilmalämpöpumput ovat yleistymässä Suomessa. Niiden hyödyt on huomattu jo kauan sitten ja nykyään ne alkavat olla jo melko yleisiä. Koteihin myös hankitaan uusia ilmalämpöpumppuja usein. Ilmalämpöpumpun asennus ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen toimenpide, eivätkä kaikki osaa hoitaa sitä itsenäisesti. Asennus onnistuu nopeiten ja helpoiten, kun paikalle tilaa ammattilaisen.

Saako ilmalämpöpumpun asennuksesta sitten kotitalousvähennyksen? Vastaus tähän on yksinkertaisesti kyllä. Ilmalämpöpumpun asennus maksaa keskimäärin noin 500–1 000 euroa. Työn osuudesta on mahdollista hakea kotitalousvähennystä. Tämän yhteydessä kannattaa kuitenkin huomioida, että vähennystä ei voi hakea itse laitteesta, vaan se koskee ainoastaan työn osuutta, joka täytyy eritellä kuiteissa. Kotitalousvähennyksessä on sadan euron omavastuu, mutta sen jälkeen vähennystä saa aina maksimiin saakka ilman kuluja.

Määräykset muuttuivat

Vielä ennen vuotta 2017 ilmalämpöpumpun asennuksesta ei ollut mahdollista hakea kotitalousvähennystä. Sittemmin määräykset kuitenkin muuttuivat ja nykyään kotitalousvähennystä on mahdollista saada useammista töistä kuin koskaan aikaisemmin. Tämä on loistava uutinen kuluttajan kannalta, sillä monelle juuri kotitalousvähennys mahdollistaa sen, että kotiin voi tilata erilaisia palveluita.

Joillekin kuitenkin on epäselvää, kuinka kotitalousvähennystä haetaan ja miloin sitä tulee hakea. Kyseessä on varsin yksinkertainen toimenpide, jonka jokainen pystyy hoitamaan vain muutamassa minuutissa. Ensin on tärkeää kerätä yhteen kaikki verottajan tarvitsemat tositteet teetetystä työstä. Työ on voitu ostaa joko yritykseltä tai suoraan yksityiseltä työntekijältä. Yrityksen kohdalla on tärkeää selvittää yrityksen Y-tunnus ja yksityisen työntekijän kohdalla työntekijän henkilötunnus. Työstä saadut kuitit tulee säilyttää. Niistä selviää nimittäin yrityksen kohdalla työn osuus veroineen. Työntekijän kohdalla taas toimitetaan työntekijälle maksetun bruttopalkan suuruus. Verottaja voi tarvittaessa kysyä kuitteja kotitalousvähennykseen kuuluvista töistä.

Kotitalousvähennys vaikuttaa suoraan verovelvollisen ansio- ja pääomatulojen verotukseen. Käytännössä verovelvollinen siis maksaa vähemmän veroja, sillä kotitalousvähennys vähennetään veroista. Tiedot kotitalousvähennyksestä ilmoitetaan verottajalle joko suoraan nettipalvelussa tai verokortilla. Tiedot voi ilmoittaa sen hetkiseen verotukseen, jolloin verottaja ottaa ne huomioon seuraavassa verotuspäätöksessä. Kotitalousvähennykseen oikeuttavat työt voi ilmoittaa myös keväällä verottajan lähettämään veroilmoitukseen vastaamalla. Kannattaa huomioida, että kotitalousvähennyksen voi saada niin pääasialliseen asuntoon, vapaa-ajan asuntoon kuin kakkosasuntoonkin. Kakkosasunnon on kuitenkin oltava paikkakunnalla, jossa henkilö työskentelee. Muuten kotitalousvähennystä ei ole mahdollista käyttää kakkosasuntoon.

Saako muutosta kotitalousvähennystä?

Moni miettii, mistä töistä onkaan mahdollista saada kotitalousvähennystä. Toiset taas eivät tiedä, että sellaista on edes mahdollista hakea. Mitä kotitalousvähennys siis tarkoittaa ja millaisista töistä sitä voi saada? Lue lisää ja saat tietää, milloin sinun on mahdollista hakea kotitalousvähennystä ja kuinka paljon.

Kotitalousvähennys tarkoittaa sitä, että kun kuluttaja ostaa kotiin tuotavan palvelun joltakin yritykseltä, siitä on mahdollista saada rahaa takaisin verotuksessa. Yhtenä vuotena takaisin saatava vähennys on 2 250 euroa. Kotitalousvähennystä ei voi saada tuotteista, mutta sen voi saada työkorvauksesta, eli siis jonkun tekemästä työstä kuluttajan kotona. Työ tulee kuitenkin ostaa ennakkoperintärekisteriin ilmoittautuneelta yritykseltä.

Kotitalousvähennys on aina henkilökohtainen. Jos taloudesta löytyy kaksi aikuista, on molempien mahdollista hyödyntää kotitalousvähennys. Kahden aikuisen taloudessa vuosittainen maksimimäärä on siis 4 500 euroa. Kyseessä on vuonna 2020 saatava vähennyksen määrä. Kotitalousvähennyksen määrä vaihtelee vuosittain. Ajan tasalla olevan määrän voi tarkistaa verohallinnon sivuilta. Näin saa tietää myös sen, kuinka paljon kotiinsa tilattavista töistä voi saada vähennystä.

Voiko muuton vähentää kotitalousvähennyksenä?

Itse muutosta ei valitettavasti saa ainakaan vielä vuonna 2020 kotitalousvähennystä. Tavaroiden pakkaaminen ja purkaminen sekä muuttopalvelu, muuttokuljetus ja tavaroiden kantaminen eivät kuulu verovähennyksen piiriin. Sen sijaan todella monet muut muuton yhteydessä tehtävät työt ovat vähennyskelpoisia. Niistä saatavaa vähennystä kannattaa siis hyödyntää. Verovähennyskelpoisia töitä ovat esimerkiksi huonekalujen kokoaminen, muuttosiivous niin vanhassa kuin uudessa kodissa, valaisimien asennus, ilmalämpöpumpun tai antennin asennus joko huoneiston ulkopuolelle tai huoneiston parvekkeelle sekä television, digiboksin, DVD-soittimien ja tietokoneen asennus ja opastustyöt.

Jos tyhjillään olevaa asuntoa myös remontoidaan, kuuluvat remonttityöt kotitalousvähennyksen piiriin. Kotitalousvähennyksen remontoitavaan, tyhjillään olevaan asuntoon voi saada silloin, jos asunnon ottaa omaan käyttöönsä välittömästi remontin valmistumisen jälkeen. Työn tulee siis liittyä kiinteällä tavalla siihen, että asunnossa tullaan asumaan pian remontin jälkeen. Sijoitusasunnossa tehtävästä remontista ei voi hakea kotitalousvähennystä. Verohallinnon sivuilta voi löytää kattavasti luettelon myös muista töistä, jotka oikeuttavat kotitalousvähennykseen.

Miten kotitalousvähennyksen voi hakea?

Kotitalousvähennys vähennetään aina kuluttajan veroista. Ensisijaisesti vähennys tehdään ansio- ja pääomatulojen verotuksesta. Käytännössä kuluttajat maksavat siis vähemmän veroa. Kotitalousvähennystä varten kuluttaja tarvitsee laskuttavan yrityksen Y-tunnuksen, laskun loppusumman ja työn osuuden veroineen eriteltynä. Kuluttajan tuleekin siis säästää työn tehneeltä yritykseltä saatu kuitti, sillä sitä tarvitaan kotitalousvähennystä haettaessa.

Kotitalousvähennyksen voi hakea joko välittömästi kulloinkin voimassa olevalla verokortilla tai vasta seuraavan vuoden veroilmoituksen yhteydessä. Helpointa on ilmoittaa kotitalousvähennykseen oikeuttavat työt suoraan netissä. Näin ne päivittyvät verohallinnolle välittömästi, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen paperisena versiona.

Kannattaa muistaa, että kotitalousvähennyksen voi hyödyntää myös kakkosasunnossa. Jos kuluttajalla on siis uusi kaupunkikoti, jonne tarvitaan muuttoapua, voi esimerkiksi huonekalujen kokoamiseen palkatusta avusta saada kotitalousvähennyksen.

Saako nuohouksesta kotitalousvähennystä?

Oletko tietoinen siitä, että Suomessa myönnetään kotitalousvähennystä monista kotona tehtävistä töistä? Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä saattaa vaihdella vuoden mukaan, mutta vuonna 2020 maksimi on 2 250 euroa aikuista henkilöä kohti. Jos kyseessä on kahden aikuisen talous, voivat molemmat henkilöt hyödyntää kotitalousvähennyksen. Näin vähennyksen enimmäismääräksi tulee 4 500 euroa vuodessa.

Monelle on kuitenkin hieman epäselvää, millaisista töistä kotitalousvähennystä voi saada. Sen vuoksi onkin hyvä käydä läpi sitä, kuuluuko esimerkiksi nuohous kotitalousvähennykseen oikeuttavien töiden piiriin. Lue lisää ja pian tämäkin seikka selviää sinulle.

Kotitalousvähennykseen oikeuttavat työt

Jokaisen omakotitalon savupiippu tulee nuohota kerran vuodessa. Nuohoaminen pitää piipun puhtaana siten, että sinne ei pääse kertymään likaa tai tukoksia, jotka voisivat pahimmillaan aiheuttaa tulipalon tai sen, että häkä alkaa kertymään sisälle. Nuohouksesta on jopa määrätty laissa. Jokainen omakotitalon omistaja tai haltija vastaa siitä, että nuohous on järjestetty säännöllisesti ja lain määräämien aikojen puitteissa.

Nuohous on siis tärkeä toimenpide, joka tulee suorittaa kerran vuodessa. Onko nuohouksesta sitten mahdollista saada kotitalousvähennystä? Nuohouksesta ei ole mahdollista saada kotitalousvähennystä. Tämä perustuu puhtaasti siihen, että nuohous on lakisääteinen palvelu, eivätkä mitkään lakisääteisistä palveluista kuulu kotitalousvähennyksen piiriin. Nuohous on eräänlaista kunnossapitoa. Kunnossapitotyöstä ei saa kotitalousvähennystä myöskään silloin, jos sitä ei tehdä suuremman kunnostuksen yhteydessä. Näin ollen myöskään esimerkiksi kylmälaitteiden tai pesukoneiden korjaus eivät kuulu kotitalousvähennyksen piiriin.

Hyödynnä nuohoojan muita palveluita

Monesti nuohoojat eivät tee ainoastaan nuohouksia, vaan heidän toimenkuvaansa ja palveluihinsa kuuluu paljon muutakin. Nuohooja voi suorittaa esimerkiksi ilmanvaihtokanavien puhdistuksia ja huoltotöitä sekä öljypolttimon huoltotöitä. Näistä töistä on mahdollista hakea kotitalousvähennystä. Monesti nämä työt kannattaa ostaa samalla kertaa nuohoojalta, jolloin kaikki oleellinen tulee tehtyä kerralla.

Miten kotitalousvähennystä sitten haetaan ja mitä tositteita hakijalta tulee löytyä? Kun kotitalousvähennystä ollaan hakemassa, tulee ensin kasata esiin kaikki tarvittavat tositteet. Jos kotona tehtävä työ on ostettu yritykseltä, tarvitsee kuluttaja yrityksen Y-tunnuksen. Jos se taas on ostettu suoraan yksittäiseltä työntekijältä, tarvitaan silloin työntekijän henkilötunnus. Yrityksen kohdalla verottajalle toimitetaan lasku, josta selviää työn osuuden hinta. Työntekijän kohdalla verottajan tulee tietää bruttopalkka, joka työntekijälle on maksettu. Työstä saadut kuitit kannattaa säilyttää, sillä verottaja saattaa kysyä niitä.

Kotitalousvähennystä haetaan suoraan ansio- ja pääomatulojen veroista. Tämä tapahtuu siis ilmoittamalla tiedot verottajalle joko suoraan netissä tai verokortilla. Tiedot voi ilmoittaa välittömästi, jolloin ne otetaan huomioon sen hetken verokortissa ja tulevassa verotuspäätöksessä. Halutessaan kuluttaja voi myös odottaa seuraavan verotuspäätöksen saapumiseen ja ilmoittaa kotitalousvähennykseen oikeuttavat työt vasta sitten. Kotitalousvähennystä voi saada niin omistusasuntoon kuin vuokra-asuntoon. Sitä voi saada myös kakkosasuntoon, jos kakkosasunto sijaitsee paikkakunnalla, jossa henkilö työskentelee. Kotitalousvähennyksen voi hyödyntää myös mökillä tehtävissä remonteissa.

Kotitalousvähennys eläkeläiselle

Kotitalousvähennys on verovähennys, jota eläkeläiset voivat hakea silloin, kun he ostavat tiettyjen kriteerien täyttämien työtehtävien kaltaisia palveluita kotiinsa. Tällaisia palveluita voivat olla esimerkiksi siivous, lastenhoito, asuntoremontit sekä tietokoneiden asennukset.

Kotitalousvähennystä voi hakea myös vapaa-ajan asunnolla, kuten kesämökillä, tehtävistä töistä. Verovähennystä haetaan suoraan Verotoimistosta. Kyseessä on myös omalla tavallaan hyvin tärkeä vähennys sellaisille eläkeläisille, joiden eläke on suhteellisen pieni.

Miten kotitalousvähennystä haetaan

Jotta kotitalousvähennystä voidaan saada, vähennykseen liittyvät tiedot tulee ilmoittaa omassa verokortissa tai veroilmoituksessa. Siinä tapauksessa, jos nämä tiedot kirjataan suoraan verokortille, kotitalousvähennys saadaan heti. Kotitalousvähennystä voi hakea sekä ennakkoon niin edellisen vuoden kuin kuluvan vuoden töistä. Tiedot voidaan täyttää Omaverossa tai paperisella lomakkeella.

Verokortille tai veroilmoitukseen ilmoitettavista tiedoista tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • Työn tyyppi
 • Työn tekemispaikka
 • Työnkuvaus
 • Sopimuspäivä
 • Päivämäärä, jolloin ensimmäinen ja viimeinen työkorvaus kyseisen vuoden aikana maksettiin
 • Erittely työstä koituneista muista kuluista (joista ei saa kotitalousvähennystä)
 • Maksettu määrä yhteensä arvonlisäveroineen
 • Työn osuus maksetusta määrästä arvonlisäveroineen ilman omavastuuta

Jos kyseessä on yrityksen sijaan palkattu työntekijä, verokorttiin tai veroilmoitukseen tulee merkitä seuraavat tiedot:

 • Työn tyyppi
 • Työn tekemispaikka
 • Työnkuvaus
 • Päivämäärä, jolloin ensimmäinen ja viimeinen työkorvaus kyseisen vuoden aikana maksettiin
 • Maksettu palkka bruttona luontoisetuineen (summaan ei tule lisätä matkakuluja tai muita kustannusten korvauksia, sillä näistä kuluista ei ole mahdollista hakea kotitalousvähennystä)
 • Palkkaan liittyvät sivukulut, kuten työnantajan sairausvakuutusmaksu ja tapaturmavakuutusmaksu

Eläkeläisen tapauksessa kotitalousvähennys voidaan tehdä eläketulojen verotuksessa samalla tavalla kuin se tehtäisiin normaaleista ansiotuloista. Samalla kannattaa kuitenkin varmistaa, että palveluiden maksamiseen ei ole käytetty palveluseteleitä tai muuta avustusta, sillä nämä estävät kotitalousvähennyksen saamisen.

Kotitalousvähennyksen määrä

Kotitalousvähennyksen määrä on aina yksilöllinen, sillä summa riippuu pitkälti siitä, kuinka paljon kyseisessä taloudessa on tehty kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä. Vuonna 2020 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 250 euroa vuodessa.

Kotitalousvähennysten määrä voi koostua esimerkiksi pelkästään kotitaloustöistä, remonteista tai IT-töistä tai sitten se voi koostua kaikista edellä mainituista palveluista ja monista muista töistä. Vähennykseen liitetään myös vuotuinen 100 euron omavastuu, jonka Vero vähentää automaattisesti henkilön ilmoittamista kotitalousvähennyksistä. Omavastuuta ei siis tarvitse itse laskea tai vähentää omasta verokortista tai veroilmoituksesta.

Esimerkkejä kotitalousvähennyksistä

Kuten aikaisemmin jo mainittiin, kotitalousvähennystä voi saada monista eri töistä. Koska kyseessä on huomattava verohelpotus, myös kriteerit kotitalousvähennyksen saamiselle ovat varsin tiukat. Siksi ennen yrityksen tai työntekijän palkkaamista kannattaakin selvittää, kuuluuko kyseinen palvelu kotitalousvähennyksen piiriin.

Tässä muutamia hyvin tyypillisiä esimerkkejä kotitalousvähennykseen oikeuttavista töistä:

Kunnossapito- ja perusparannustyö

Tähän ryhmään voidaan luokitella erilaisia remontointiin ja kodin yleiseen kunnossapitoon liittyviä töitä, kuten:

 • Keittiön ja kylpyhuoneen remontit
 • Kellarin ja saunan remontointi (omakotitalon kohdalla)
 • Sähkö-, putki- ja kaapelityöt (omakotitalon kohdalla)
 • Ilmalämpöpumpun huolto
 • Tieto- ja viestintätekniikan laitteiden asennus
 • Parvekkeen lasitustyöt

Kotitaloustyö, hoivatyö ja hoitotyö

Tähän ryhmään voidaan puolestaan luokitella erilaisia kotitaloustöihin sekä sen asukkaiden hoitoon ja hoivaan liittyviä töitä, kuten:

 • Kodin siivous
 • Ruoanlaitto
 • Pyykinpesu ja vaatteiden silitys
 • Puutarhan hoito ja piha-alueen kunnossapito
 • Lehtien haravointi ja lumityöt
 • Lasten, vanhusten ja vammaisten hoito
 • Avustaminen esimerkiksi kaupassa käynnissä tai muissa tärkeissä asioissa (pankki, apteekki, lääkäri) silloin, kun se tehdään osana laajempaa työtä, joka oikeuttaa kotitalousvähennykseen

Samalla monet kunnossapito- ja perusparannustyöhön sekä kotitaloustyöhön, hoivatyöhön ja hoitotyöhön kuuluvat työtehtävät eivät kuitenkaan kuulu kotitalousvähennyksen piiriin. Näitä ovat esimerkiksi jätteiden kuljetus, lasten kotiopetus, ruokatavaroiden ja muiden tavaroiden noutopalvelu ja kotiinkuljetus, turva- ja vartiointipalvelut, asunnon laajennustyö, asunnon kuntotarkastukset ja mittaukset sekä nuohoustyö. Tarkka lista kotitalousvähennyksen ulkopuolelle kuulumattomista työtehtävistä kannattaa tarkistaa suoraan Veron kotisivuilta tai soittamalla Veron palvelunumeroon.

Kuten yllä kootuista listoista voidaan huomata, kotitalousvähennys on kotona asuville eläkeläisille erittäin tärkeä verovähennys. Kotitalousvähennyksen avulla myös pienituloisempien eläkeläisten on helpompi vastaanottaa palveluita kodin kunnossapitoon ja kotitöiden suorittamiseen silloin, kun oma kunto ja terveys ei niiden tekoa enää salli.

Tällä tavalla varmistetaan myös se, että eläkeläiset pystyisivät asumaan kotonaan niin pitkään kuin se vain on mahdollista. Kotitalousvähennys on myös tärkeä lisä niille vanhuksille, joilta ei löydy ydinperheestä perheenjäseniä, jotka voisivat auttaa häntä sellaisissa yksinkertaisissa kodin askareissa, kuten vaikkapa lehtien haravoinnissa, uuden huonekalun kokoamisessa tai nettiyhteyden asentamisessa.