Älykoti ja teknologia remontissa – Miten päivittää koti nykyaikaan?

Älykoti on moderni koti, joka on varustettu teknologialla, joka helpottaa ja parantaa asumismukavuutta. Älykodissa eri laitteet ja järjestelmät ovat yhteydessä toisiinsa ja voidaan ohjata keskitetysti esimerkiksi älypuhelimen avulla. Älykoti tarjoaa monia hyötyjä, kuten energiatehokkuutta, turvallisuutta ja mukavuutta.

Teknologian Merkitys Remontissa

Teknologia on tärkeä osa kodin remonttia, sillä se voi parantaa asumismukavuutta ja lisätä kodin arvoa. Älykodin teknologiaa voidaan helposti integroida remonttiin, ja se voidaan suunnitella huolellisesti jo ennen remontin aloittamista. Esimerkiksi älykkäät valaistusjärjestelmät, ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät, turvajärjestelmät ja älykkäät kodinkoneet ovat kaikki osa älykotia.

Remontin yhteydessä on tärkeää huomioida, että teknologia on vain yksi osa älykotia. Älykodin suunnittelussa on tärkeää huomioida myös kodin toimivuus ja käytännöllisyys. Teknologiaa tulisi käyttää vain silloin, kun se todella parantaa asumismukavuutta ja helpottaa arkea.

Kokonaisvaltaisessa remontissa teknologia on hyvä ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Tällöin voidaan varmistaa, että teknologia integroituu saumattomasti kodin muihin järjestelmiin ja toimii mahdollisimman tehokkaasti.

Älykodin Teknologian Valinta

Kun päivittää kotiaan nykyaikaan, on tärkeää valita oikeat älylaitteet. Älylaitteiden valinnassa on huomioitava niiden yhteensopivuus keskenään sekä niiden kustannustehokkuus.

Älylaitteiden Yhteensopivuus

Kun valitsee älylaitteita, on tärkeää varmistaa niiden yhteensopivuus keskenään. Monet älykotijärjestelmät toimivat eri protokollien kautta, joten on tärkeää valita laitteet, jotka ovat yhteensopivia valitun järjestelmän kanssa. Esimerkiksi Apple HomeKit -järjestelmä vaatii laitteiden olevan MFi-sertifioituja, kun taas Google Assistant toimii monien eri protokollien kautta, kuten ZigBee ja Z-Wave.

Älylaitteiden Kustannustehokkuus

Älylaitteiden kustannukset voivat vaihdella huomattavasti, joten on tärkeää valita laitteet, jotka ovat kustannustehokkaita. On myös hyvä ottaa huomioon laitteiden energiankulutus, sillä energiatehokkaat laitteet voivat säästää merkittävästi sähkölaskussa.

Joitakin kustannustehokkaita älylaitteita ovat esimerkiksi älypistorasiat, jotka ovat helppoja asentaa ja auttavat säästämään energiaa. Älyvalaistus on myös hyvä valinta, sillä se on helppo asentaa ja voi auttaa säästämään energiaa.

On tärkeää muistaa, että kustannustehokkuus ei aina tarkoita halvimpia laitteita. Joskus hieman kalliimmat laitteet voivat olla säästöä pitkällä aikavälillä, kun niiden energiatehokkuus otetaan huomioon.

Älykodin Päivitysprosessi

Älykodin päivittäminen voi tuntua haastavalta, mutta oikeilla työkaluilla ja suunnitelmalla se on mahdollista. Tässä osiossa käydään läpi älykodin päivitysprosessi kolmessa vaiheessa: suunnitteluvaihe, asennusvaihe ja testausvaihe.

Suunnitteluvaihe

Ennen kuin aloitat älykodin päivityksen, on tärkeää suunnitella huolellisesti ja miettiä, mitä haluat saavuttaa. Suunnitteluvaiheessa on hyvä miettiä seuraavia asioita:

 • Mitä laitteita haluat päivittää?
 • Miten haluat ohjata laitteita?
 • Miten laitteet integroituvat nykyisiin järjestelmiin?
 • Kuinka paljon olet valmis investoimaan?

Suunnitteluvaiheessa on hyvä tehdä lista kaikista laitteista, jotka haluat päivittää. Tämän jälkeen voit tutkia erilaisia ​​älykotijärjestelmiä ja valita sen, joka parhaiten sopii tarpeisiisi. Muista myös tarkistaa, että valitsemasi järjestelmä integroituu nykyisiin järjestelmiin.

Asennusvaihe

Kun olet suunnitellut päivityksen, on aika aloittaa asennusvaihe. Asennusvaiheessa on tärkeää varmistaa, että kaikki laitteet asennetaan oikein. Tässä on muutamia vinkkejä asennusvaiheeseen:

 • Noudata asennusohjeita huolellisesti.
 • Tarkista kaikkien laitteiden yhteensopivuus.
 • Asenna laitteet turvallisesti ja asianmukaisesti.
 • Testaa jokainen laite asennuksen jälkeen.

Asennusvaiheessa on hyvä muistaa, että jokainen laite on erilainen, joten noudata aina valmistajan antamia ohjeita.

Testausvaihe

Kun olet asentanut kaikki laitteet, on tärkeää testata jokainen laite varmistaaksesi, että ne toimivat oikein. Tässä on muutamia vinkkejä testausvaiheeseen:

 • Testaa jokainen laite erikseen.
 • Varmista, että kaikki laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.
 • Testaa kaikki toiminnot, mukaan lukien automaattiset toiminnot.
 • Tarkista, että laitteet toimivat yhdessä sujuvasti.

Testausvaiheessa on tärkeää varmistaa, että kaikki laitteet toimivat yhdessä saumattomasti. Jos havaitset ongelmia, korjaa ne heti ennen kuin siirryt käyttöön.

Näiden kolmen vaiheen avulla voit päivittää kodin älykkääksi helposti ja turvallisesti. Muista suunnitella huolellisesti, asentaa oikein ja testata kaikki laitteet ennen käyttöönottoa.

Älykodin Teknologian Hyödyt

Energiansäästö

Älykoti teknologia voi auttaa säästämään energiaa ja siten myös rahaa. Älykkäät termostaatit voivat automaattisesti säätää kodin lämpötilaa sen mukaan, onko kotona vai ei. Älykkäät valaistusratkaisut voivat myös säästää energiaa, sillä ne voidaan ohjelmoida sammumaan automaattisesti, kun huoneessa ei ole ketään. Älykodin teknologia voi myös auttaa seuraamaan kodin energiankulutusta, jolloin kulutusta on mahdollista optimoida.

Turvallisuus

Älykodin teknologia voi lisätä kodin turvallisuutta. Älykkäät turvajärjestelmät voivat hälyttää omistajaa, jos esimerkiksi ovi tai ikkuna on jäänyt auki tai jos liikettä havaitaan kodin ulkopuolella. Älykodin teknologia voi myös auttaa seuraamaan kodin turvallisuutta etänä, jolloin omistaja voi tarkistaa kodin tilanteen vaikka lomamatkan aikana.

Mukavuus

Älykodin teknologia voi tehdä elämästä mukavampaa ja helpompaa. Älykkäät valaistusratkaisut voivat luoda tunnelmaa ja lisätä kodin viihtyisyyttä. Älykodin teknologia voi myös auttaa hallinnoimaan kodin elektronisia laitteita ja järjestelmiä etänä, jolloin omistaja voi esimerkiksi käynnistää pesukoneen tai säätää musiikkia ilman, että hänen tarvitsee olla kotona.

Älykodin Teknologian Haasteet

Tietoturva

Yksi älykodin teknologian suurimmista haasteista on tietoturva. Kun kodin laitteet ovat yhteydessä internetiin, ne ovat alttiina kyberhyökkäyksille ja hakkereiden hyökkäyksille. Tämä voi johtaa arkaluonteisen tiedon vuotamiseen tai jopa laitteiden hallinnan menettämiseen.

Tietoturvaongelmat voivat johtua laitteiden heikosta tietoturvasta tai käyttäjän heikosta salasanasta. Siksi on tärkeää valita laitteita, joilla on vahva tietoturva ja käyttää vahvoja salasanoja, joita ei ole helppo arvata.

Teknologian Elinkaari

Toinen haaste älykodin teknologiassa on laitteiden elinkaari. Teknologia kehittyy nopeasti, ja uudet laitteet tulevat markkinoille jatkuvasti. Tämä tarkoittaa sitä, että kodin teknologia voi vanhentua nopeasti, ja laitteet voivat tulla vanhanaikaisiksi muutaman vuoden kuluttua.

Tämä voi johtaa siihen, että kodin laitteet eivät enää ole yhteensopivia uusimpien teknologioiden kanssa, mikä voi tehdä niiden käytöstä hankalaa tai jopa mahdotonta. Tämä voi myös tarkoittaa sitä, että kodin teknologia on päivitettävä säännöllisesti, mikä voi olla kallista ja aikaa vievää.

Tämä haaste voidaan kuitenkin ratkaista valitsemalla laitteita, jotka ovat yhteensopivia uusimpien teknologioiden kanssa ja joita voidaan päivittää helposti. Lisäksi on tärkeää valita laitteita, jotka ovat kestäviä ja pitkäikäisiä, jotta ne eivät vanhene liian nopeasti.

Kannattaako pienen remontin rahoitus lainalla? Lue, miten saat unelmiesi kodin ilman stressiä!

Monet ihmiset harkitsevat remontin rahoittamista lainalla, kun he haluavat tehdä pienen remontin kotonaan. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto, jos henkilöllä ei ole tarpeeksi säästöjä tai jos hän haluaa tehdä remontin nopeasti. Remontin rahoittaminen lainalla voi myös auttaa henkilöä välttämään korkeat luottokortin korot.

Remontin Kustannukset Vs. Lainan Kustannukset

Remontin Kustannukset

Ennen kuin harkitsee remontin rahoittamista lainalla, on tärkeää arvioida remontin kustannukset. Remontin hinta vaihtelee suuresti sen mukaan, millainen remontti on kyseessä. Esimerkiksi keittiöremontti voi maksaa muutamasta tuhannesta eurosta jopa kymmeniin tuhansiin euroihin, kun taas kylpyhuoneremontti voi maksaa vielä enemmän. Yleisesti ottaen remontin kustannukset koostuvat materiaaleista, työkustannuksista ja mahdollisesti suunnittelukustannuksista.

Lainan Kustannukset

Jos remontin kustannukset ylittävät käytettävissä olevan budjetin, lainan ottaminen voi olla houkutteleva vaihtoehto. Lainan kustannukset koostuvat lainan korosta, lainanhoitokuluista ja mahdollisista avausmaksuista. Lainan korko vaihtelee lainantarjoajasta riippuen, ja se voi olla joko kiinteä tai vaihtuva. Kiinteä korko tarkoittaa, että lainan korko pysyy samana koko laina-ajan, kun taas vaihteleva korko voi muuttua laina-ajan aikana.

Lainan hoitokustannuksiin voi kuulua esimerkiksi tilinhoitomaksu, joka maksetaan kuukausittain lainan takaisinmaksun yhteydessä. Avausmaksu puolestaan on kertaluontoinen maksu, joka maksetaan lainan ottamisen yhteydessä.

On tärkeää muistaa, että lainan kustannukset voivat olla korkeammat kuin remontin kustannukset, varsinkin jos laina-aika on pitkä. Siksi on tärkeää harkita tarkasti, onko lainan ottaminen tarpeellista ja kannattavaa.

Lainan Hakeminen Pienelle Remontille

Pieni remontti voi olla hyvä syy hakea lainaa. Lainan hakeminen on helppoa, ja se voidaan tehdä joko pankissa tai verkossa. Ennen lainan hakemista kannattaa kuitenkin selvittää, millaisia korkoja ja ehtoja eri lainanantajilla on tarjolla.

Lainan Hakuprosessi

Hae lainaa helposti joko pankissa tai verkossa. Lainan hakemiseen tarvitaan yleensä henkilö- ja taloustietoja, kuten palkkatietoja, asumistietoja ja muita taloudellisia tietoja. Lainan hakemisen yhteydessä kannattaa myös selvittää, millaisia korkoja ja ehtoja eri lainanantajilla on tarjolla.

Lainan Korko Ja Ehdot

Lainan korko ja ehdot voivat vaihdella suuresti eri lainanantajien välillä. Ennen lainan hakemista kannattaa selvittää, millaisia korkoja ja ehtoja eri lainanantajilla on tarjolla. Lainan korko voi olla joko kiinteä tai vaihtuva. Kiinteä korko tarkoittaa sitä, että lainan korko pysyy samana koko laina-ajan. Vaihtuva korko tarkoittaa sitä, että lainan korko voi muuttua laina-ajan aikana.

Lisäksi lainan ehdot voivat vaihdella suuresti eri lainanantajien välillä. Ehtoihin voi kuulua esimerkiksi lainan takaisinmaksuaika, lainan takaisinmaksuerien suuruus ja lainan takaisinmaksun mahdollisuus ennen laina-ajan päättymistä.

On tärkeää selvittää lainan korko ja ehdot huolellisesti ennen lainan hakemista. Näin varmistetaan, että laina on sopiva ja että sen takaisinmaksu on mahdollista.

Vaihtoehtoiset Rahoitusmuodot

Säästäminen

Jos remonttikustannukset ovat pienet, säästäminen voi olla hyvä vaihtoehto rahoitukselle. Säästäminen voi kestää kauemmin kuin lainan ottaminen, mutta se on usein edullisempaa, sillä säästäminen ei aiheuta korkoja tai muita kuluja. On tärkeää, että säästäminen ei vaaranna talouden vakautta.

Luottokortti

Luottokortti voi olla hyvä vaihtoehto pienelle remontille, sillä se tarjoaa nopean ja helpon tavan rahoittaa remontti. Luottokortin korko on kuitenkin yleensä korkeampi kuin perinteisen lainan korko, joten on tärkeää, että luottokortin käyttöä harkitaan huolella. Luottokortin käyttö voi myös vaarantaa talouden vakauden, jos kortin velkaa ei pysty maksamaan takaisin ajallaan.

Näiden vaihtoehtoisten rahoitusmuotojen lisäksi on tärkeää muistaa, että remontin rahoitukseen on muitakin vaihtoehtoja, kuten remonttilaina. On tärkeää vertailla eri vaihtoehtoja huolella ja valita itselle sopivin rahoitusmuoto.

Remontin Arvonlisäys Kotiin

Pienenkin remontin tekeminen voi nostaa kodin arvoa merkittävästi. Remontin avulla voidaan parantaa asumismukavuutta, lisätä kodin energiatehokkuutta ja tehdä kodista viihtyisämpi. Remontin arvonlisäys voi olla jopa useita kymmeniä prosentteja remontin kustannuksiin nähden.

Esimerkiksi keittiön remontti voi nostaa kodin arvoa huomattavasti. Uudet kodinkoneet, kaapistot ja tasot parantavat keittiön toiminnallisuutta ja ulkonäköä. Keittiö on monelle kodin sydän, joten sen remontoiminen voi vaikuttaa positiivisesti koko kodin tunnelmaan.

Kylpyhuoneen remontti voi myös nostaa kodin arvoa. Uudet kalusteet, lattia ja seinäpinnat parantavat kylpyhuoneen toiminnallisuutta ja ulkonäköä. Kylpyhuoneen remontti voi myös parantaa kodin energiatehokkuutta, jos remontin yhteydessä uusitaan esimerkiksi putket ja lämmitysjärjestelmä.

Vaikka remontin tekeminen voi vaatia lainan ottamista, se voi olla kannattava investointi. Remontin avulla nostetaan kodin arvoa ja parannetaan sen asumismukavuutta. Lisäksi remontin tekeminen voi olla myös henkisesti hyödyllistä, kun kodin tilat saadaan juuri sellaisiksi kuin halutaan.

Lainan Takaisinmaksu Ja Budjetointi

Kun harkitset pienen remontin rahoittamista lainalla, on tärkeää ottaa huomioon lainan takaisinmaksu ja budjetointi. Lainan takaisinmaksu on yksi tärkeimmistä asioista, joita kannattaa harkita ennen lainan ottamista.

Lainan takaisinmaksuaika ja kuukausierän suuruus vaikuttavat siihen, kuinka paljon lainan kokonaiskustannukset ovat. Kannattaa siis vertailla eri lainavaihtoehtoja ja valita sellainen, jonka takaisinmaksuaika ja kuukausierä sopivat omaan taloustilanteeseen.

Budjetointi on toinen tärkeä asia, joka kannattaa ottaa huomioon ennen lainan ottamista. On tärkeää arvioida remontin kokonaiskustannukset ja varmistaa, että oma taloustilanne kestää lainan takaisinmaksun ja remontin kustannukset yhdessä.

Joskus voi olla järkevää harkita myös muita rahoitusvaihtoehtoja, kuten säästämistä tai vakuudellista lainaa. Vakuudellinen laina voi olla edullisempi vaihtoehto, mutta se edellyttää yleensä vakuuden antamista, kuten asuntoa tai kiinteistöä.

Lainan takaisinmaksuun liittyvät asiat kannattaa selvittää huolellisesti ennen lainan ottamista. Tällä tavoin voi varmistaa, että oma taloustilanne kestää lainan takaisinmaksun ja että remontti saadaan toteutettua suunnitellusti.

Moni yllättyy kuullessaan, että kaikki timanttisormukset eivät ole kovin arvokkaita

Timanttisormus hankitaan usein jonkin hienon asian juhlistamiseksi, kuten vihkisormukseksi naimisiinmenon johdosta. Monet haluavat vihkisormuksen olevan ehdottomasti timanttisormus, sillä kukapa ei viehättyisi säihkyvistä ja upeannäköisistä timanteista. Timanttisormuksia pidetään arvokkaina esineinä, ja sitä ne pääasiassa ovatkin. Joillekin saattaa silti tulla yllätyksenä, että aivan kaikki timanttisormukset ja timanttikorut eivät sitä kuitenkaan ole.

Mistä timanttisormuksen arvo muodostuu?

Niin timanttisormusten kuin muidenkin timanttikorujen arvoon vaikuttaa luonnollisesti moni asia. Timantilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia, joista huomattavimmat ovat upea kiilto ja kovuus. Hiomalla timanttia oikein sen valontaitto-ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa, jolloin kiven loisto ja hohde tulee kauniilla tavalla esiin. Timantti voidaan hioa erilaisiin muotoihin. Yleisin hiontamuoto on briljantti, mutta myös ovaalin, pisaran ja sydämen muotoisia hiontamuotoja käytetään paljon.

Hiontatavan lisäksi timantin arvoon vaikuttaa neljä tekijää, joilla timantteja vertaillaan toisiinsa. Ne ovat timantin puhtaus, koko, laatu ja väri. Timantin ulkonäköön vaikuttaa eniten hiontamuoto ja väri, mutta arvioidessa kiven arvokkuutta on otettava huomioon monta muutakin seikkaa. Jos verrataan esimerkiksi yhtä suurempaa timanttia ja useampaa pientä timanttia keskenään, koko ratkaisee sen, kumpi vaihtoehdoista on arvokkaampi. Vaikka suurempi timantti ja pienemmät timantit olisivat laadullisesti tasavertaisia ja pienien yhteispaino vastaisi isomman timantin painoa, yksi suuri timantti on aina arvokkaampi kuin kasa pieniä jalokiviä.  

Timanttien väreille on tehty oma luokitusasteikko. Luonnollisesti harvinaisin, väritön timantti on kaikkein arvokkain. Väri vaikuttaa aina timantin hintaan. Myös puhtausaste luo oman merkityksensä arvoa punnitessa. Kivessä olevat sulkeumat voivat haitata kiven loistoa ja kestävyyttä, joten niillä on siksi merkitystä niin timantin ulkonäköön, laatuun kuin hintaan. Hiottu timantti on siis hieno, herkkä kokonaisuus, jonka näyttävyyteen vaikuttaa monet tekijät. Timanttien lisäksi korun hinnassa otetaan huomioon kivien istutus, korun muut materiaalit, laatu ja paino sekä muotoilu. Mitä huonompilaatuisia ja kevyempiä raaka-aineita käytetään, sen edullisempi koru on hinnaltaan.

Onko timanttisormus järkevä hankinta?

Vaikka kaikki timanttikorut ja timanttisormukset eivät ole välttämättä rahallisesti huippuarvokkaita, kaikille rahallinen arvo ei ole tärkein asia korua hankkiessa. Pääsääntöisesti aivan jokainen timanttikoru ja timanttisormus on todella ihastuttava ja silmiähivelevän kaunis. Timanttikorut ovat aina hyvä hankinta ja myös lahjaidea, sillä ne kestävät käyttöä ja ovat erittäin pitkäikäisiä. Niihin latautuu usein myös paljon tunnearvoa. Koruja voi käyttää arjessa ja juhlassa, eli ne ovat käyttöesineitä sanan varsinaisessa merkityksessä. Hankkiipa sitten vaatimattomamman tai hyvin näyttävän timanttisormuksen, ajan saatossa tunnearvo päihittää usein korun todellisen hinnan.

Nettikasinovoittojen verotus Suomessa

Nettikasinoiden suosion kasvaessa monet pelaajat ovat tyytyväisiä siihen, että he voivat pitää voittonsa ilman ehtoja. Mutta oletko koskaan miettinyt, miten valtio verottaa nettikasinovoittoja, jos verottaa lainkaan? Se on hyvä kysymys, joka kannattaa esittää ennen suurten voittojen kotiuttamista – verojen ymmärtäminen on tärkeä osa laillista ja vastuullista pelaamista.

ETA-alue ja nettikasinovoittojen verovapaus

Jos asut Suomessa ja haluat pelata rahapelejä täysin turvallisesti, varmista, että teet sen nettikasinolla, joka on rekisteröity Euroopan talousalueelle. Näin kaikki voittosi ovat Suomen lain mukaan täysin verovapaita.

Kasinon pelilisenssin tarkistaminen voi antaa sinulle tietoa kasinon verotustiedoista, mutta se voi myös kertoa monia muita turvallisuuteen ja laatuun liittyviä yksityiskohtia. Verovapaasta vaihtoehdosta kiinnostuneiden suomalaisten pelaajien kannattaa etsiä sellaisia kasinoita, joilla on joko Maltan pelilisenssi (MGA) tai Viron pelilisenssi (EMTA).

MGA lisenssillä toimivat luotettavimmat nettikasinot tarjoavat loistavan mahdollisuuden välttää verot nettikasinovoitoista. MGA (Maltan peliviranomainen) lisenssin alla toimivat nettikasinot ovat verovapaita, mikä tarkoittaa, että pelaajilla ei ole velvollisuutta ilmoittaa tai maksaa veroja voitoistaan. Tämä tekee MGA-lisenssin alla toimivista nettikasinoista suosittuja pelaajien keskuudessa, jotka haluavat nauttia voitoistaan ilman huolta verojen maksamisesta.

ETA-alueen ulkopuoliset kasinot ja verotus

ETA-alueen ulkopuolelta saadut kasinovoitot ovat Suomessa veronalaista pääomatuloa Suomen veroviranomaisten antamien ohjeiden mukaan. Nämä tulot on ilmoitettava vuosittain veroilmoituksessa. Voittojen ilmoittamatta jättäminen veroilmoituksessa voidaan katsoa verovelvoitteiden rikkomiseksi.

Kuinka ilmoitan voitot verottajalle?

On tärkeää muistaa, että jos pelaat Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitsevalla kasinolla, sinun on ilmoitettava kaikki voittosi veronalaisina tuloina. Sinun velvollisuutesi on toimittaa nämä tiedot asianomaisille verottajalle ja OmaVero on yksi suosituimmista tavoista tehdä se. Jos siis olet voittanut rahaa ETA:n ulkopuolella sijaitsevalla kasinolla viettämästäsi ajasta, älä unohda kantaa vastuuta ja tee veroilmoitus ajoissa.

Veikauksen rahapelien kuten Loton verotus

Kuten yleisesti tiedetään, lottovoitoista ja muista Veikkauksen rahapeleistä ei tarvitse maksaa veroja, sillä Veikkaus on jo huolehtinut niiden verottamisesta puolestamme. Markkinoinnissa käytettävä voittosumma on jo verotettu nettovoitto, joten pelaajilta ei itse asiassa edellytetä verojen huolehtimista. Tästä syystä voimme pitää lottopeliä jopa verottomana pelinä.

Kuitenkin, on huomattava, että lottovoittoihinkin voi liittyä verotusta erityisissä tilanteissa. Esimerkiksi, jos joku voittaa suuren potin ja haluaisi jakaa sen läheistensä kanssa, tästä seuraa lahjavero. Tämä vero on erityisen korkea, erityisesti arvokkaiden lahjojen kohdalla.

Lahjoittamisen verottomana on mahdollista, jos lahjoitettava summa on korkeintaan 5 000 euroa.

Verosuunnittelu vuodelle 2023

Verovuoden lähestyessä loppuaan monessa suomalaisessa taloudessa jännitetään, mahtaako verottajalta tulla käsiin mojova bonus vai mätkyjä. Laatikkoon napsahtavan veronpalautuskirjeen ei välttämättä kuitenkaan tarvitse olla negatiivinen yllätys, kunhan suunnittelee verovuoden kuntoon jo etukäteen.

Lue tästä artikkelista tärkeimmät tärpit, mitä ottaa huomioon veronpalautuslomaketta täyttäessä, ja kuinka esimerkiksi hyödyntää kotitalousvähennys 2023-vuodelle. 

Säädä veroprosentti oikealle tasolle

Veroprosentin kanssa tulee usein luotettua sokeasti siihen, mille tasolle se on säädetty automaattisesti. Tämä ei kuitenkaan ota huomioon mitään muita normaalin palkkatulon lisäksi tulevia tuloja. 

Monella alalla töitä tehdään myös ilta- ja viikonloppuvuoroissa, jolloin vuoroista maksetaan jonkinlaista lisää. Nämä lisät nostavat vuoden tuloja korkeammalle tasolla, kun kuitenkin maksat veroja yhä alemman tason mukaisesti. Jos huomaat verovuoden puolivälissä, että vuositulot ovat nousseet radikaalisti, voit muuttaa veroprosentin itse Veron sivuilta.

Isot kasinovoitot saattavat olla veronalaisia

Tuloiksi lasketaan myös muun muassa vuokratulot, jos satut omistamaan vuokrattavaa omaisuutta. Myös sijoitustilien voitot ja tappiot otetaan huomioon verotuksessa. Jos siis olet tehnyt voittoa vuoden aikana esimerkiksi sijoitussäästötileillä, nämä on merkattuna tuloiksi lopullisessa verotuspäätöksessä. Mutta vastaavasti, jos sijoitukset ovat jääneet tappiolle, myös tämä näkyy merkittynä veropäätöksessä.

Kannattaa myös pitää mielessä, että kasinoiden, joiden lisenssi ei ole ETA-alueelta, voitoista tulee maksaa verot. Jos siis vaikkapa kolikkopelin jackpot-voitto napsahtaa tilille kasinolta, jolla on Curaçaon lisenssi, olet velvollinen maksamaan voitosta verot kotimaahasi.

Jos kuitenkin lisenssi on Maltalta tai Virosta, ei voitoista tarvitse erikseen maksaa veroja. Suurin osa Trustly kasino sivustoista on verovapaita, mutta ei kaikki, joten muista aina tarkistaa tämä erikseen itse kasinon tiedoista. 

Verovähennykset yllättävän monesta asiasta

Veroilmoitusta täyttäessä saattaa helposti jäädä hyödyntämättä monet sellaiset menot, joita meistä lähes jokaisella on. Vähennyksiin voit muun muassa laittaa seuraavat palkansaajan verovähennykset:

 • Työhuonevähennys etätyöstä.
  • Tämän voi vähentää kahdella tapaa, joista toinen on kaavamainen tulonvähennys, joka lasketaan sen mukaan, kuinka paljon teet töitä etänä. Jos taas teet töitä ainoastaan etänä, voit vähentää 750 euroa verotuksessa. Tähän sisältyy kaikki, mitä työhuoneeseen kuuluu eli sen lämmitys-, sähkö-, kaluste- ja siivouskulut.
 • Työvälinevähennys etätyöstä.
  • Tätä kannattaa hyödyntää, mikäli ylemmän kohdan kustannukset menevät yli 750 euroa. Jos olet siis joutunut hankkimaan työhuoneeseen esimerkiksi työpöydän tai työtuolin, tai olet joutunut ostamaan uuden näppäimistön ja hiiren, voit sisällyttää nämä työvälinevähennykseen verotuksessa. Jos kustannukset eivät kuitenkaan ylitä normaalia etätyön verovähennystä, ei tätä kannata turhan takia tehdä, vaan kannattaa käyttää kaavamaista tulonvähennystä.
 • Nettiliittymän kulut.
  • Riippuen siitä, miten paljon nettiä käytetään töiden tekemiseen, sen kustannukset voi vähentää verotuksessa. Jos asut puolison kanssa, voitte molemmat vähentää 25-50% kustannuksista.
 • Matkakustannukset töihin.
  • Jos käyt täysiaikaisesti tai osittain töissä fyysisellä työpaikalla, voit vähentää matkakustannukset halvimman kulkuvälineen mukaan. Jos kuitenkin asut sellaisessa paikassa, että julkisilla kulkuvälineillä matkustaminen on mahdotonta, saatat saada kustannukset verotukseen kilometrikorvauksina autolla kuljettuna.
  • Myös kustannukset kasvomaskeista voi laittaa verotukseen!
 • Asuntolainan verovähennys.
  • Asuntolainan korot lasketaan myös menoiksi veropäätöksessä.

Kotitalousvähennys eläkeläisille ja remontoijille

Kotitalousvähennyksen piirteet ovat hiljattain muuttuneet hieman monipuolisemmiksi, ja nykyisin se onkin jaettu kahteen eri osioon. Remonttikustannuksista voi vähentää 2 250 euroa henkilöä kohden, ja kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä voi vähentää 3 500 euroa henkilöä kohden. Voit siis puolison kanssa saada näistä yhteensä 4 500 euroa sekä 7 000 euroa kotitalousvähennystä. 

Muista kuitenkin, että kotitalouden verovähennys koskee ainoastaan palkattua työntekijää, eikä vähennyksiä voi tehdä varsinaisista materiaalikustannuksista, joita tyypillisesti ainakin remonttia tehdessä tulee. Mutta jos palkkaat kotiisi siivoojan, voit vähentää tämän palkatun henkilön kustannukset veroilmoituksessasi.

Vältä veromätkyt hyvällä suunnittelulla

Kaiken A ja O on ensisijaisesti pitää oma veroprosentti ajantasaisena ja tarpeeksi korkealla, ettei veronpalautuksen aikaan tule ikäviä yllätyksiä. Muista säätää veroprosenttia vuoden mittaan, mikäli tulosi muuttuvat esimerkiksi viikonloppu tai iltatöiden, tai vaikka palkankorotuksen vuoksi. Bonus veronpalautuksen muodossa on huomattavasti mukavampi kuin veromätkyt. Palkan lisäksi muista vain pitää huoli, että olet kartalla myös muista tuloistasi, joista pitää maksaa veroa.

Kotoa työskenteleville on helpotuksia tiedossa palautuksissa työhuoneen ja juoksevien kulujen suhteen, mutta muistaa pitää kuitit tallessa, jos näyttää siltä, että kustannukset ylittävät 750 euroa. 

Näillä eväillä on helppo päästä alkuun verosuunnittelun suhteen. Veronpalautus maksupäivä on jokaiselle nykyään henkilökohtainen, joten muista tarkistaa omat tärkeät päivämääräsi Veron sivuilta!

Vinkit talouden pitoon vuonna 2023

Nykyisen maailman tilanteen vallitessa ovat myös talouskulut nousseet huomattavasti aikaisempaa korkeammaksi, mikä saattaa saada suunnittelemaan oman talouden hallinta sekä kuukausi- ja vuosibudjetointi uudelta kantilta. Taloussuunnitelmalla on kuitenkin helppo saada raha-asiat takaisin oikeille raiteille, ja parhaassa tapauksessa myös säästää muutamia euroja.

Käymme tässä artikkelissa hieman läpi sitä, miten oma talouden suunnittelu käy kaikkein näppärimmin. Sisällytimme joukkoon myös muutamat arjen säästövinkit.

Ole rehellinen tuloista ja menoista

Budjetin laatiminen voi aluksi tuntua hankalalta, ja yleensä syy löytyykin siitä, ettei ole täysin varma kaikista omista tuloista ja menoista. Tässä kannattaa olla itselleen täysin rehellinen; jos et laske mukaan ihan joka ikistä menoa, et saa kiinni juuri niistä langanpätkistä, jotka aiheuttavat lovia budjettiin. Tee siis itsellesi selkeä lista.

Tulot ja menot kuukaudessa:

 • Palkka, eläke, opintotuki ja mahdolliset muut tulot ja tuet
 • Vuokra tai yhtiövastike, asuntolaina
 • Sähkö- ja vesi
 • Vakuutusmaksut
 • Internet-yhteys sekä puhelinlasku
 • Ruokakustannukset
 • Lemmikkien ruuat
 • Mahdolliset autokustannukset, kuten bensa
 • Ulkona käymiset (ravintolat, baarit, kahvilat)
 • Harrastukset (salikortti, harrastusvälineet, yksityistunnit, kausimaksut)

Osa menoista saattaa olla sellaisia, että ne laskutetaan esimerkiksi kerran vuodessa tai muutaman kuukauden välein. Näiden kohdalta kannattaa kuitenkin jakaa kyseinen summa jokaiselle kuukaudelle, ja pistää joka kuukausi sen verran rahaa sivuun, mikä on kyseisen kuukauden osuus. Näin laskun tullessa ei myöskään tule yllätyksiä, etkä joudu ottamaan pois siivua muihin asioihin tarkoitetuista varoista.

Listauksen lisäksi on hyvä katsoa menot myös suoraan tiliotteelta – tällöin saatat löytää yllättäviäkin rahareikiä, joita et välttämättä ole osannut ajatella aikaisemmin. Lisää myös nämä tekemääsi listaan. Nyt näiden perusteella voidaan tehdä taloussuunnitelma.

Budjetointi pitää menot kurissa

Kun tiedät tarkat menot ja tulot, voit alkaa vähentää tuloista kaikki pakolliset menot, joihin et voi itse vaikuttaa. Tässä kohtaa kannattaa laskea mukaan myös ne menot, jotka voit myöhemmässä vaiheessa kilpailuttaa, sillä nyt haetaan vasta sitä summaa, joka jää käytettäväksi ruokakustannuksiin ja muihin muuttuviin menoihin, joihin pystyy suoraan vaikuttamaan vaikkapa kauppareissun aikana. 

Hyvät säästövinkit budjetointiin on esimerkiksi nostaa ruokabudjetti ja hupiraha käteisenä. Kortilla maksaessa helposti ylittää budjetin eikä välttämättä pidä niin tarkkaa kirjaa siitä, paljonko kauppaan menee rahaa. Käteisenä kuitenkin summa on koko ajan läsnä ja nähtävissä, etkä voi käyttää enempää kuin sen, mitä lompakosta löytyy. 

Syvemmällä diagnosoinnilla voit miettiä myös seuraavia asioita:

 • Voitko käydä kaupassa auton sijaan kävellen, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä
 • Vertaile ruokakauppojen hintoja, tarjouksia ja bonusohjelmia
 • Oletko valmis luopumaan jostain, tai siirtämään budjettia jostain toisesta asiasta

Säästövinkit avuksi budjetointiin

Kun taloussuunnitelman kaikki pakolliset kuukausittaiset kulut on selvitetty, on aika paneutua siihen, mitä voi käyttää omaan hyvinvointiin ja muihin ylimääräisiin asioihin. Jos olet aikaisemmin elänyt hieman yli varojesi, saattaa uusi luku tuntua hieman ahdistavalta. Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen.

Riippuen siitä, mihin yleensä tykkäät käyttää vapaa-aikasi, voit varmasti myös säästää hurvittelusta yksinkertaisesti maksamalla vähemmän, vaikka teet yhtä paljon. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Salikortti: Monessa kaupungissa on tarjolla useita vaihtoehtoja salille. Pidä silmällä – etenkin tammikuussa – millaisia tarjouksia toiset salit antavat vuosijäsenyydelle. Näissä saattaa helposti säästää jopa satasia.
 • Lounaat ja ulkona syöminen: Olet ehkä tottunut käymään lounaalla jossakin työpaikan lähistöllä sijaitsevassa ravintolassa, tai jos teet töitä kotona, tilaamaan ruuan kotiinkuljetuksella. Saatat kuitenkin säästää pitkän pennin, jos edes puolet kerroista teetkin eväät itse, tai perjantaipitsan tilaamisen sijaan paistat oman versiosi.
 • Kasinot ja vedonlyönti: Jos tykkäät pelata kasinolla, kannattaa etsiä paikkoja, jotka tarjoavat talletuksen kylkeen bonuksen. Suurin osa kasinoista tarjoaa isoja tervetulobonuksia. Moni sivusto myös näppärästi listaa parhaat nettikasinot 2023 bonuksineen, joten omaa taustatutkimusta ei tarvitse tehdä.
 • Lukeminen: Kirjojen ostaminen lukulaitteelle käy näppärästi suoraan sohvan nurkasta, mutta kirjastoista saat kirjat lainaan täysin ilmaiseksi. On olemassa myös verkkokirjastoja, joista kirjojen e-versioita voi lainata täysin ilmaiseksi.

Budjetointi ja rehellisyys kulkee käsi kädessä

Näiden vinkkien avulla sinulla tulisi olla hieman parempi käsitys siitä, miltä sinun oma talous voi näyttää, ja kuinka budjetointi onnistuu käytössä olevilla varoilla. 

Kaikki muutokset eivät toki tapahtu sekunnissa, ja joskus budjetoinnista huolimatta joistakin asioista joutuu nipistämään normaalia enemmän. On kuitenkin hyvä pitää aikaisemmin suunniteltu punainen lanka mielessä, tai vaikka ottaa avuksi päivittäin täytettävä talouspäiväkirja.

Hyvin suunniteltu on kuitenkin puoliksi tehty, joten huolehdi pohjat kuntoon niin jää helpommin rahaa myös muuhun!

Energiatodistus – Miten luet energiatodistusta

Asumiskustannukset ovat viimeisten vuosien aikana nousseet valtavasti, ja etenkin nykyisillä sähkön hinnoilla asuntojen ja talojen sähkönkulutus puhuttaa paljon. Jos olet ostamassa itsellesi taloa tai harkitset remontointia, on hyvä tutustua siihen, mikä on energiatodistus ja miten sellaista tulee lukea. 

Nykyajan standardeilla talojen energiatehokkuus on tärkeää. Myytäville asuintaloille energiatodistus on ollut pakollinen jo vuodesta 2013 lähtien, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Tässä artikkelissa käymme läpi muun muassa mitä eri energialuokat tarkoittavat ja miten luokitukseen voi itse vaikuttaa.

Mitä ovat energialuokat ja energiatodistus

Olet varmasti joskus sattunut näkemään pesukoneen, hellan, television tai vaikkapa jääkaapin kyljessä tarran, jossa on merkittynä allekkain seitsemän eriväristä viivaa, joista jokaiselle on merkattu oma kirjain. Perinteisesti yksi näistä kirjaimista on kuvattuna listauksen vieressä muista isommalla – tämä merkkaa kyseisen laitteen energialuokkaa. Esimerkiksi jääkaapin energialuokka on usein A. 

Samaa merkintäjärjestelmää käytetään myös muun muassa valaisimien ja LED-lamppujen kanssa. Näissä kuitenkin merkinnät menevät yleensä jopa asteikosta ylitse, ja merkintä saattaa olla jopa A++. 

Samankaltaisesti myös taloilla on energialuokka. Seinään kiinnitettävän tarran sijasta talot saavat todistuksen, joka osoittaa yhden laitteen sijaan koko talon energialuokan aina lämmityksestä yksittäisiin sähkölaitteisiin. 

Energialuokkia on yhteensä seitsemän, jotka on nimetty aakkosin A:sta G:hen. Oikein vanhojen, alkuperäisessä kunnossa olevien talojen energialuokka voi helposti olla jopa huonoin eli G, mutta uudempien pientalojen luokka putoaa yleensä luokkiin C tai D. Uudiskohteiden energialuokan pitää olla vähintään C, jotta se läpäisee energiatehokkuuden, jota vaaditaan uusilta taloilta.

Energialuokka taulukko:

 • A – tämä on paras energialuokka.
 • B – tästä luokasta löytyy usein kodinkoneita, kuten pesukoneita.
 • C – uudisrakennukset ovat vähintään tässä luokassa.
 • D – vanhemmat pienrakennukset ovat usein tällä tasolla.
 • E – sähkölämmitteiset talot voivat lämmityksen osalta saada luokituksen E.
 • F – vanhempi televisio voi olla usein tässä luokassa.
 • G – erittäin vanhat talot saattavat olla jopa huonoimmassa luokassa.

Energiatodistuksesta löytyy myös parannusehdotukset 

Energiatodistuksen lukeminen on suhteellisen helppoa. Talosta tarkastetaan sen vuosittainen kilowattikulutus kunkin osa-alueen osalta. Näitä ovat esimerkiksi rakennuksen lämmitys, kuluttajalaitteet (esim. jääkaappi), valaistus sekä käyttövesi.

Tämän jälkeen kWh-arvo muutetaan kuutioiksi, jolloin saadaan kyseisen osa-alueen energialuokka, eli E-luku. Kaikkien energiatodistuksessa olevien osa-alueiden E-luvut lasketaan yhteen, minkä perusteella talo saa energialuokan. 

E-lukujen lisäksi todistukseen voidaan merkitä suosituksia, joiden myötä energiatehokkuutta voidaan parantaa. Näitä voi olla esimerkiksi laitteiden vaihtaminen uudempiin tai eristyksen lisääminen yläkattoon tai seiniin.

Energiatodistus voi olla hyvä investointi myös remontoijalle 

Energiatodistus ei ole tarpeen hankkia ainoastaan siinä tapauksessa, että on myymässä taloaan, vaan sen hankkiminen voi olla hyvä idea myös remonttia tehdessä

Energiatodistuksen hinta saattaa vaihdella 200 eurosta jopa 800 euroon riippuen asumismuodosta, talon iästä sekä sen sijainnista. Todistuksen avulla saat kuitenkin paremman kuvan lähtötilanteesta, ja voit jo materiaaleja hankkiessa miettiä energiatehokkaampia vaihtoehtoja.

Remontoija saattaa ajatella säästävänsä rahaa jättämällä lämmityksen ja kodinkoneet koskematta, mutta pitkässä juoksussa tämä saattaa käydä kalliimmaksi ja vanhojen laitteiden käyttäminen voi olla melkoista uhkapeliä. Ero uusien ja vanhojen ilmalämpöpumppujen välillä voi tuoda satojen eurojen säästön vuodessa, eikä uusilla laitteilla ole yhtä paljon huoltotarvetta.

Energiatehokkaassa talossa jää rahaa muuhunkin 

Sen lisäksi, että energiatehokas talo on hyväksi ympäristölle, se myös tuntuu mukavana bonuksena lompakossa. Eikä kyseessä tarvitse välttämättä olla talo, voit asua myös kerrostalossa ja vaihtaa vanhan pesukoneen ja muut sähkölaitteet uudempiin, ja näin säästää jopa satoja euroja vuodessa. 

Laitteiden uusiminen voi tuntua hurjalta summalta, mutta vaihtamisen voi tehdä myös asteittain vaikkapa erikoiskampanjoita silmällä pitäen. Ylimääräisen säästetyn rahan voi käyttää itselleen mieluisiin ajanvietteisiin; jos esimerkiksi tykkäät urheilusta voit investoida salikorttiin tai jos olet enemmän penkkiurheilija, voit vaikka vilkaista tuoreimmat pikakasinot ja istahtaa hetkeksi kasinon huumaan. 

On hyvä myös muistaa, että talo, jolla on hyvä energialuokka, on myös houkuttelevampi asuntomarkkinoilla, mikäli päädyt myymään talosi tai asuntosi.

Yhteenveto

Mistä siis on kyse pähkinänkuoressa? Vaikka energialuokkien ja -todistuksien viidakossa seikkailu voi aluksi tuntua hankalalta, pääset jo pitkälle, kun vain muistat, että kaikki C:stä ylöspäin ovat viivan paremmalla puolella. 

Vanhempaa taloa ostaessa tai remontoidessa kannattaa hankkia ajantasainen energiatodistus ja kiinnittää erityisesti huomiota annettuihin parannusehdotuksiin. Monesti tehokkuutta voi parantaa jo pienillä asioilla, kuten lisäeristeillä.

Oli kyseessä sitten omakoti- tai kerrostaloasuja, voi pienilläkin ratkaisuilla saada kodin energialuokat parempaan kuntoon. Sen lisäksi, että tekee näin toimiessa hyvän teon ympäristölle, säästää samalla myös mahdollisesti satoja euroa rahaa.

Voiko yritys saada kotitalousvähennyksiä?

Moni yrittäjä ja yritys saattaa pohtia, ovatko he oikeutettuja kotitalousvähennykseen. Voiko esimerkiksi yrityksen tiloihin teetetyn remontin vähentää kotitalousvähennyksessä? Kotitalousvähennys on merkittävä veroetu, jota jokaisen siihen oikeutetun kannattaisi hyödyntää. 

Kotitalousvähennystä kannattaa hakea, jos kotiin tai vapaa-ajan asunnolle ostaa palveluita. Kotitalousvähennystä saa monenlaisista palveluista, kuten esimerkiksi siivouksesta, erilaisista remonteista ja korjauksista sekä tietotekniikkaan liittyvistä asennuspalveluista. Sitä saa kuitenkin ainoastaan työn osuudesta, eli esimerkiksi työhön tarvittavia matka- tai materiaalikuluja ei voi vähentää.

Onko yrityksellä oikeus kotitalousvähennykseen? 

Kotitalousvähennystä voidaan myöntää ainoastaan luonnollisille henkilöille, jotka ovat verovelvollisia Suomeen. Luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan aina vain ja ainoastaan ihmistä, itse termi on alun perin peräisin lakitekstistä. 

Vähennystä ei myönnetä osakeyhtiölle tai muille yrityksille, eli yritys ei voi saada kotitalousvähennystä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yritystoimintaan liittyvästä työstä tai yritystoimintaan liittyvien rakennusten korjauksiin ei voi hyödyntää kotitalousvähennystä. 

Yrittäjät voivat tietenkin hakea omaan kotiinsa tai vapaa-ajan asunnolle ostamistaan palveluista kotitalousvähennystä täysin samaan tapaan kuin palkansaajat. Verovähennyksissä kannattaa huomioida myös työhuonevähennys

Kotitalousvähennyksestä muistuttaminen voi vauhdittaa palveluiden myyntiä

Yrityksen kannattaa olla mahdollisimman hyvin perillä kotitalousvähennyksestä, sillä se voi toimia markkinointikulmana potentiaalisille asiakkaille. Erityisen tärkeää tämä on, jos asiakkaista suurin osa on yksityishenkilöitä. Mahdollisuus kotitalousvähennykseen voi laskea palvelun tilaamisen kynnystä juuri sopivasti.

Yrittäjänkin on hyvä huomioida, että vain ennakkoperintärekisteriin kuuluvat yritykset voivat tarjota kotitalousvähennystä asiakkailleen. Asiakas on kuitenkin oikeutettu kotitalousvähennykseen myös kevytyrittäjiltä tilatusta työstä, koska kaikki laskutuspalveluyritykset kuuluvat ennakkoperintärekisteriin. Kevytyrittäjä tarkoittaa henkilöä, joka laskuttaa työstään verkossa toimivan laskutuspalvelun kautta ilman omaa y-tunnusta.

Yritysten ja yrittäjien kannattaakin kertoa asiakkailleen, jos kotitalousvähennykseen on mahdollisuus, sillä liian usein ihmiset jättävät sen hyödyntämättä ihan vain tietämättömyyttään. Kotitalousvähennys tulee huomioida myös laskutusta tehtäessä, sillä laskuun tulisi eritellä selvästi työn osuus ja materiaalien kulut, jotta asiakas voi sen perusteella helposti hakea kotitalousvähennystä. 

Paljonko vähennys on ostetusta palvelusta? 

Asiakas saa vähentää 40 % työn arvonlisäverollisesta hinnasta, kun palvelu ostetaan yritykseltä. Lisäksi kotitalousvähennykseen kuluu 100 euron omavastuu vuodessa. Asiakkaan tulisi siis ostaa yritykseltä palveluita 5 875 euron verran, jotta saisi vuonna 2022 maksimaalisen kotitalousvähennyksen eli 2 250 euroa. 

On hyvä myös tiedostaa, että kotitalousvähennys on henkilökohtainen. On siis täysin mahdollista saada vähennystä yhdessä puolison kanssa yhteensä 4 500 euroa.

Edellä kerrotusta poiketen kotitalousvähennyksen maksimimäärä on kuitenkin tiettyjen työsuoritteiden osalta 3500 euroa henkilöltä. Vuonna 2022 voimaan astunet poikkeukset koskevat kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä sekä öljylämmityksestä luopumiseen liittyviä töitä. Näiden töiden osalta asiakas saa vähentää 60 prosenttia työn osuudesta, jos työ on ostettu yritykseltä.

Minkä lainojen ja mitä kuluja voi vähentää verotuksessa?

Tämä artikkeli tarjoaa sinulle selkeän infopaketin siitä, minkä lainojen kuluja voit vähentää verotuksessa.

Saat myös selkeän vastauksen siihen, kuinka paljon minkäkin lainatyypin koroista saa vähentää vuonna 2022.

Käsittelemme seuraavien lainojen verokohtelun:

 • Kulutusluotot
 • Asuntolaina
 • Sijoituslainat
 • Opintolainavähennys
 • Remonttilaina

Kulutusluottojen korkoja ei saa vähentää: kilpailuta tai yhdistä ne yhdeksi

Käsitellään tähän heti artikkelin alkuun yksi lainatyyppi, jonka vähennyskelpoisuus mietityttää monia: vakuudettomat kulutusluotot ja pikavipit.

Usein kotitalouden kalleimmat lainat ovat juurikin vakuudettomia lainoja, luottoja, pikavippejä, osamaksuja tai luottokorttivelkoja.

Näiden velkojen korkoja ei voi valitettavasti vähentää verotuksessa.

Vakuudettomien lainojen kustannuksia voi kuitenkin madaltaa muuten kuin verovähennysten avulla.

Mikäli kotitaloudelle on kertynyt paljon kalliita lainoja, näiden useiden eri velkojen yhdistäminen yhdeksi lainaksi voi säästää tuntuvia summia kuukausi- ja etenkin vuositasolla.

Jos kyseessä on vain yksi suurempi kulutusluotto, kuten autolaina, sen voi yrittää jälleenrahoittaa hakemalla jäljellä olevaa velkasaldoa vastaavan lainasumman useista eri pankeista.

Mikäli saa edullisemman koron kuin nykyisessä lainassa, voi vanhan lainan maksaa uudella pois.

Asuntolainan korkovähennys on poistumassa kokonaan

Asuntolainan korkovähennystä on pienennetty vuosi vuodelta. Esimerkiksi vuonna 2018 asuntolainan koroista sai vähentää 35 %, mutta seuraavana vuonna enää 25 %.

Vuonna 2022 asuntolainan koroista saa vähentää vain 5 %.

Vuonna 2023 oman asunnon hankintaan otetun lainan korot eivät enää ole lainkaan vähennyskelpoisia.

Käytäntönä on ollut, että vähennyskelpoiset korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista. Jos tämä ei ole mahdollista, syntyy alijäämä.

Tuosta alijäämästä 30 % luetaan alijäämähyvitykseksi, mikä vähennetään ansiotulojen veroista.

Ensiasuntolainan korkovähennys tarkoittaa hieman suurempaa vähennystä

Ensiasuntolainan koroista voi saada tavallista asuntolainaa suuremman vähennyksen verotuksessa.

Vähennyskelpoisten korkojen prosentuaalinen osuus on sama kuin normaalissa asuntolainassa (eli 5 % vuonna 2022). Alijäämähyvitys on kuitenkin ensiasunnon ostaneille 32 % (normaalisti 30 %).

Tuon 32 % alijäämähyvityksen saa käyttöönsä enintään ensiasunnon käyttöönottovuodelta ja yhdeksältä seuraavalta vuodelta.

Kannattaa huomata, että ensiasunnon peruskorjaukseen otettu laina on tavanomaista asuntolainaa ilman tätä lisähyötyä verotuksessa.

Myös ensiasuntolainan korkovähennys poistuu vuoden 2023 alussa.

Tulonhankkimislainan korkovähennys on 100 %

Tulonhankkimistarkoituksessa otetun lainan korot saa vähentää verotuksessa kokonaan.

Tulonhankkimislaina voi olla vaikkapa traktorilaina, jos verovelvollisella on maa- tai metsätila, minkä avulla hän hankkii veronalaista tuloa.

Myös sijoitusasuntolaina on tulonhankkimislaina.

Sijoitusasuntolainan korot vähennetään ensin pääomatuloista, joita ovat esimerkiksi asunnosta saadut vuokratulot. Jos pääomatuloja ei ole tarpeeksi, syntyy alijäämä, mistä 30 % vähennetään ansiotulojen verosta.

Opintolainavähennys ennen 1.8.2014 opintonsa aloittaneille ja ajoissa valmistuneille

Jos olet aloittanut korkeakouluopintosi ennen 1.8.2014 ja suoritat tutkinnon määräajassa, voit saada opintolainavähennyksen. Kolmas ehto on se, että sinulla on opintolainaa yli 2500 euroa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun lyhennät pankille opintolainaasi, maksat opintolainavähennyksen verran vähemmän veroja.

Opintolainavähennykseen oikeutetut ovat saaneet automaattisesti päätöksen opintolainavähennyksestä.

Opintolainavähennys on ollut 30 % siitä opintolainanmäärästä, mikä ylittää alarajan 2500 euroa.

(Nykyisin käytössä on opintolainahyvitys. Mahdollisuus opintolainahyvitykseen koskee korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet ensimmäiset korkeakouluopintonsa aikaisintaan 1.8.2014.)

Remonttilaina voi oikeuttaa verovähennykseen

Remonttilaina on tyypillisesti vakuudeton tai vakuudellinen kulutusluotto, jonka kuluja ei voi vähentää verotuksessa.

Mikäli remonttilaina saadaan osaksi asuntolainaa, vähennys onnistuu välillisesti vielä vuonna 2022, jolloin asuntolainan korkovähennyksen määrä on 5 %.

Asuntolainaan voidaan yhdistää omakotitalon tai asuinhuoneiston peruskorjausta varten otettu laina. Peruskorjaus tarkoittaa esimerkiksi katto- tai putkiremonttia.

Jos asut asuinhuoneistossa, minkä peruskorjaus on maksettu taloyhtiölainalla, voit ottaa osuutesi taloyhtiölainasta omiin nimiin. Saatat saada lainan siten halvemmalla, minkä lisäksi voit hyötyä verovähennyksestä.

Jos olet muuttamassa uuteen asuntoon ja haet sitä varten asuntolainaa, voit mahdollisesti yhdistää asuntolainaan myös esimerkiksi asunnon pintaremonttiin tarvitsemasi lainan osuuden. Siten pääsisit hyödyntämään korkovähennystä. Tästä asiasta kannattaa olla yhteydessä omaan pankkiin.

Jos olet myymässä asuntoasi, ennen kuin olet asunut siinä kaksi vuotta, joudut maksamaan mahdollisesta myyntivoitosta veroa.

Voit kuitenkin vähentää asunnon perusparannusmenotomistusajaltasi, jos olet remontoinut huoneistoa tai rakennusta. Perusparannus tarkoittaa rakennuksen tai huoneiston muuttamista aiempaa tasokkaammaksi (esimerkiksi parvekelasien asentamista).

Sijoitusasunnon remonttilaina

Jos sijoitusasunnon peruskorjausremontti on maksettu taloyhtiölainalla, mikä on tuloutettu taloyhtiön kirjanpidossa, ovat lainanlyhennykset (eli rahoitusvastikkeet) kokonaan verovähennyskelpoisia. Tämä koskee siis myös korkoja.

Sijoitusasunnon perusparannusmenot ovat verovähennyskelpoisia. Ne voi vähentää joko vuosittaisina poistoina tai luovutusvoittoveroa laskettaessa.

Sijoitusasunnon vuosikorjauskulut voi vähentää vuokratulosta sinä vuonna, jolloin remontti on maksettu. Vuosikorjausta on esimerkiksi seinien maalaaminen tai keittiönkaappien uusiminen.

Tällaisiakin remontteja varten otetut lainat ovat tulkittavissa tulonhankkimistarkoituksessa otetuiksi lainoiksi, joiden korot ovat verovähennyskelpoisia.

Kotitalousvähennys

Muista kotitalousvähennys remontin työn osuudesta, jos remontoit omaa asuntoasi tai vapaa-ajan asuntoasi. Kotitalousvähennys ei kuitenkaan koske sijoitusasunnon remontoimista.

Kotitalousvähennyksen määrä vuonna 2022 on 40 % työn osuudesta, jos olet ostanut remontin yritykseltä.

Jos palkkasit remonttia varten työntekijän, voit vähentää verotuksessasi 15 % työntekijän palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Kotitalousvähennyksen maksimimäärä vuonna 2022 on 2250 euroa per henkilö. Pariskunta voi saada kotitalousvähennystä yhteensä 4500 euroa.

Kotitalousvähennyksen omavastuuosuus on 100 euroa henkilöltä.

Remontti edessä, mutta rahoitus hukassa? Lainavertailu voi olla ratkaisu!

Monet ihmiset haluavat lainata rahaa kodin kunnostamiseen. Tämä voi johtua siitä, että heidän on ostettava uusi keittiö, asennettava taloonsa lisäosa tai tehtävä kiinteistössä muita töitä, jotka parantavat sen arvoa. Olipa syy näiden muutosten tekemiseen mikä tahansa, on tärkeää vertailla eri lainoja, ennen kuin päädytään yhteen tiettyyn vaihtoehtoon. Lainoja vertailtaessa on otettava huomioon useita tekijöitä, ja voi olla hyödyllistä, jos olet niistä tietoinen etukäteen, jotta et missaa mitään tärkeää. Lue tämä blogikirjoitus – vertailu – paras vakuudeton laina tai pankkilaina, oppiaksesi lainavertailusta kodin remonttihankkeisiin jo tänään!

Remonteista

Remontteja on kahdenlaisia: ne, jotka halutaan tehdä ja ne, jotka pitää tehdä. Kerrostaloasujan tulee osallistua esimerkiksi koko taloyhtiötä koskevaan putkien uusimiseen, ja sen kustannuksiin halusi hän sitä tai ei. Sama tilanne on julkisivuremontin kanssa. Omakotitaloasuja sen sijaan on oman itsensä herra, mutta varsinkin märkätilat voi olla hyvä uusia säännöllisin väliajoin ja tarkistaa samalla tilanne vessan laattojen alla. Vesivahinkoon ikävä yllätys, mutta se on helposti vältettävissä, kun toimii ennaltaehkäisevästi: kotona kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi kylpyhuoneen lattialle jäävään veteen ja huolehtia, että lakaisee aina kuivaimella ylimääräisen veden lattiakaivoon. Vettä hyödyntäviä kodinkoneita kuten astianpesukonetta ei pidä jättää käyntiin asunnosta poistuttaessa. Jos vesivahinko tai muu yllättävä remontti kuitenkin osuu kohdalle, ei omaa taloutta kannata ajaa liian tiukalle vaan miettiä ratkaisuksi esimerkiksi tilapäistä kulutusluottoa.

Kulutusluotolla remonttilainaa unelmien toteuttamiseen

Odottamattomien tai pakollisten korjausten lisäksi on niitä remontteja, joiden toteuttamisesta on saattanut haaveilla jo pidemmänkin aikaa: keittiön kaapit kaipaisivat päivitystä; makuuhuone uutta tapettia ja olohuoneen seinät maalia – vessan kaakelitkin olisi kiva uusia. Epäilemättä monella on kotona tilanne, jossa huoneiden vanhentunutta ilmettä ei enää jaksaisi katsella ja intoa remonttihommiin riittäisi, mutta yksi tärkeä elementti puuttuu – nimittäin remonttibudjetti.

Hyvä vaihtoehto remontin rahoittamiseen voi olla esimerkiksi tilapäinen kulutusluotto, jolla voi laittaa kodin kerralla kuntoon! Remonttilaina on sijoitus omaan mukavuuteen, sillä nykyaikainen koti nopeuttaa ja helpottaa arkea. Kauniissa ympäristössä myös silmä ja mieli lepää. Remontointi myös usein nostaa omistusasunnon tai omakotitalon arvoa tulevaisuudessa. Remonttilainaa voi hakea suoraan netistä ja useimmiten pienen lainan saa myös ilman vakuuksia ja takaajia.