Kotitalousvähennys eläkeläiselle

Kotitalousvähennys on verovähennys, jota eläkeläiset voivat hakea silloin, kun he ostavat tiettyjen kriteerien täyttämien työtehtävien kaltaisia palveluita kotiinsa. Tällaisia palveluita voivat olla esimerkiksi siivous, lastenhoito, asuntoremontit sekä tietokoneiden asennukset.

Kotitalousvähennystä voi hakea myös vapaa-ajan asunnolla, kuten kesämökillä, tehtävistä töistä. Verovähennystä haetaan suoraan Verotoimistosta. Kyseessä on myös omalla tavallaan hyvin tärkeä vähennys sellaisille eläkeläisille, joiden eläke on suhteellisen pieni.

Miten kotitalousvähennystä haetaan

Jotta kotitalousvähennystä voidaan saada, vähennykseen liittyvät tiedot tulee ilmoittaa omassa verokortissa tai veroilmoituksessa. Siinä tapauksessa, jos nämä tiedot kirjataan suoraan verokortille, kotitalousvähennys saadaan heti. Kotitalousvähennystä voi hakea sekä ennakkoon niin edellisen vuoden kuin kuluvan vuoden töistä. Tiedot voidaan täyttää Omaverossa tai paperisella lomakkeella.

Verokortille tai veroilmoitukseen ilmoitettavista tiedoista tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • Työn tyyppi
 • Työn tekemispaikka
 • Työnkuvaus
 • Sopimuspäivä
 • Päivämäärä, jolloin ensimmäinen ja viimeinen työkorvaus kyseisen vuoden aikana maksettiin
 • Erittely työstä koituneista muista kuluista (joista ei saa kotitalousvähennystä)
 • Maksettu määrä yhteensä arvonlisäveroineen
 • Työn osuus maksetusta määrästä arvonlisäveroineen ilman omavastuuta

Jos kyseessä on yrityksen sijaan palkattu työntekijä, verokorttiin tai veroilmoitukseen tulee merkitä seuraavat tiedot:

 • Työn tyyppi
 • Työn tekemispaikka
 • Työnkuvaus
 • Päivämäärä, jolloin ensimmäinen ja viimeinen työkorvaus kyseisen vuoden aikana maksettiin
 • Maksettu palkka bruttona luontoisetuineen (summaan ei tule lisätä matkakuluja tai muita kustannusten korvauksia, sillä näistä kuluista ei ole mahdollista hakea kotitalousvähennystä)
 • Palkkaan liittyvät sivukulut, kuten työnantajan sairausvakuutusmaksu ja tapaturmavakuutusmaksu

Eläkeläisen tapauksessa kotitalousvähennys voidaan tehdä eläketulojen verotuksessa samalla tavalla kuin se tehtäisiin normaaleista ansiotuloista. Samalla kannattaa kuitenkin varmistaa, että palveluiden maksamiseen ei ole käytetty palveluseteleitä tai muuta avustusta, sillä nämä estävät kotitalousvähennyksen saamisen.

Kotitalousvähennyksen määrä

Kotitalousvähennyksen määrä on aina yksilöllinen, sillä summa riippuu pitkälti siitä, kuinka paljon kyseisessä taloudessa on tehty kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä. Vuonna 2020 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 250 euroa vuodessa.

Kotitalousvähennysten määrä voi koostua esimerkiksi pelkästään kotitaloustöistä, remonteista tai IT-töistä tai sitten se voi koostua kaikista edellä mainituista palveluista ja monista muista töistä. Vähennykseen liitetään myös vuotuinen 100 euron omavastuu, jonka Vero vähentää automaattisesti henkilön ilmoittamista kotitalousvähennyksistä. Omavastuuta ei siis tarvitse itse laskea tai vähentää omasta verokortista tai veroilmoituksesta.

Esimerkkejä kotitalousvähennyksistä

Kuten aikaisemmin jo mainittiin, kotitalousvähennystä voi saada monista eri töistä. Koska kyseessä on huomattava verohelpotus, myös kriteerit kotitalousvähennyksen saamiselle ovat varsin tiukat. Siksi ennen yrityksen tai työntekijän palkkaamista kannattaakin selvittää, kuuluuko kyseinen palvelu kotitalousvähennyksen piiriin.

Tässä muutamia hyvin tyypillisiä esimerkkejä kotitalousvähennykseen oikeuttavista töistä:

Kunnossapito- ja perusparannustyö

Tähän ryhmään voidaan luokitella erilaisia remontointiin ja kodin yleiseen kunnossapitoon liittyviä töitä, kuten:

 • Keittiön ja kylpyhuoneen remontit
 • Kellarin ja saunan remontointi (omakotitalon kohdalla)
 • Sähkö-, putki- ja kaapelityöt (omakotitalon kohdalla)
 • Ilmalämpöpumpun huolto
 • Tieto- ja viestintätekniikan laitteiden asennus
 • Parvekkeen lasitustyöt

Kotitaloustyö, hoivatyö ja hoitotyö

Tähän ryhmään voidaan puolestaan luokitella erilaisia kotitaloustöihin sekä sen asukkaiden hoitoon ja hoivaan liittyviä töitä, kuten:

 • Kodin siivous
 • Ruoanlaitto
 • Pyykinpesu ja vaatteiden silitys
 • Puutarhan hoito ja piha-alueen kunnossapito
 • Lehtien haravointi ja lumityöt
 • Lasten, vanhusten ja vammaisten hoito
 • Avustaminen esimerkiksi kaupassa käynnissä tai muissa tärkeissä asioissa (pankki, apteekki, lääkäri) silloin, kun se tehdään osana laajempaa työtä, joka oikeuttaa kotitalousvähennykseen

Samalla monet kunnossapito- ja perusparannustyöhön sekä kotitaloustyöhön, hoivatyöhön ja hoitotyöhön kuuluvat työtehtävät eivät kuitenkaan kuulu kotitalousvähennyksen piiriin. Näitä ovat esimerkiksi jätteiden kuljetus, lasten kotiopetus, ruokatavaroiden ja muiden tavaroiden noutopalvelu ja kotiinkuljetus, turva- ja vartiointipalvelut, asunnon laajennustyö, asunnon kuntotarkastukset ja mittaukset sekä nuohoustyö. Tarkka lista kotitalousvähennyksen ulkopuolelle kuulumattomista työtehtävistä kannattaa tarkistaa suoraan Veron kotisivuilta tai soittamalla Veron palvelunumeroon.

Kuten yllä kootuista listoista voidaan huomata, kotitalousvähennys on kotona asuville eläkeläisille erittäin tärkeä verovähennys. Kotitalousvähennyksen avulla myös pienituloisempien eläkeläisten on helpompi vastaanottaa palveluita kodin kunnossapitoon ja kotitöiden suorittamiseen silloin, kun oma kunto ja terveys ei niiden tekoa enää salli.

Tällä tavalla varmistetaan myös se, että eläkeläiset pystyisivät asumaan kotonaan niin pitkään kuin se vain on mahdollista. Kotitalousvähennys on myös tärkeä lisä niille vanhuksille, joilta ei löydy ydinperheestä perheenjäseniä, jotka voisivat auttaa häntä sellaisissa yksinkertaisissa kodin askareissa, kuten vaikkapa lehtien haravoinnissa, uuden huonekalun kokoamisessa tai nettiyhteyden asentamisessa.

Jätä kommentti