Remontin suunnittelu: Näin luot unelmiesi kodin helposti!

Remontin onnistuminen perustuu hyvään suunnitteluun, joka kattaa budjettisuunnitelman, aikataulun sekä tarvittavien lupien varmistamisen jo ennen ensimmäisen vasaraniskun kuulumista.

Budjetin Laatiminen

On tärkeää asettaa realistinen budjetti, joka kattaa kaikki remontin kustannukset materiaaleista työvoimaan. Budjetin laatiminen alkaa nykyisen tilan arvioinnista ja tarvittavien töiden kartoituksesta. Tämä sisältää:

 • Materiaalien ja tarvikkeiden kustannukset
 • Työvoimakulut asiantuntijoiden, kuten sähköasentajien tai putkimiesten palveluista
 • Mahdolliset yllättävät kuluerät, joihin varataan noin 10-20% budjetista

Aikataulun Suunnittelu

Remontin aikatauluttaminen edellyttää vaiheiden huolellista suunnittelua ja realististen odotusten asettamista. Tärkeimmät aikatauluun liittyvät huomiot ovat:

 1. Työn aloitus- ja päättymispäivät
 2. Kunkin remonttivaiheen kesto
 3. Varaa aikaa odottamattomille viiveille

Projektin hallinta pysyy hanskassa, kun aikataulu arvioidaan oikein ja jaetaan hallittaviin osiin.

Tarvittavat Luvat

Remontin aloittaminen vaatii usein lupaprosessien läpikäyntiä. Lupien hankinta varmistaa, että kaikki työ on säädösten mukaista. Tarvittavat luvat sisältävät:

 • Rakennusluvat: kunnasta haettavat luvat isommille muutostöille
 • Toimenpideluvat: pienempien töiden, kuten seinän kaadon tai takan asennuksen, vaatimat luvat
 • Ilmoitusmenettely: tietyt pienet remontit edellyttävät ilmoituksen tekemistä kunnalle

Muista aloittaa lupaprosessit ajoissa, jotta ne eivät pidätä remontin etenemistä.

Suunnitteluprosessi

Remontin suunnitteluprosessi on monivaiheinen ja vaatii tarkkaa harkintaa. Tärkeää on suunnitella tilojen käyttö, valita oikeat materiaalit ja tehdä huolellinen sisustussuunnitelma.

Tilankäytön Suunnittelu

Tilankäytön suunnittelu lähtee liikkeelle kotona tarvittavista toiminnoista ja elämäntyyleistä. On syytä miettiä, miten eri tilat palvelisivat parhaiten asukkaiden tarpeita. Esimerkiksi avokeittiö voi tuoda yhteisöllisyyttä ruoanlaittoon, kun taas erilliset huoneet antavat enemmän yksityisyyttä.

 • Toiminnallisuus: Mitä toimintoja tilassa tulisi pystyä suorittamaan?
 • Muunneltavuus: Miten tila voi muuntua tulevaisuuden tarpeisiin?
 • Liikkumisen helppous: Takaavatko tilat esteettömän ja sujuvan liikkumisen?

Materiaalien Valinta

Materiaalien valinta vaikuttaa sekä remontin ulkonäköön että kestävyyteen. Kestävät ja helppohoitoiset materiaalit ovat pitkäikäisen remontin kulmakiviä. On myös hyvä ottaa huomioon materiaalien ympäristövaikutukset ja niiden soveltuvuus tilan käyttötarkoitukseen.

 • Laattavalinnat: Kosteiden tilojen laattojen tulee kestää vettä ja kosteutta.
 • Lattiapäällysteet: Kestävät lattiamateriaalit, kuten laminaatti tai parketti, ovat suosittuja valintoja.
 • Maalit ja tapetit: Niiden pitäisi olla helposti puhtaanapitäviä ja sopivia asunnon tyyliin.

Sisustussuunnitelma

Sisustussuunnitelman tekeminen auttaa visualisoimaan tilan valmiina ja varmistaa yhtenäisen ilmeen. Sisustuksen tulee olla sekä käytännöllinen että esteettinen, ja se voi käsittää valaistuksen, kalusteet ja tekstiilit. Suunnitelman avulla voi helposti verrata eri vaihtoehtoja ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

 • Valaistus: Riittävä ja monipuolinen valaistus luo tilaan tunnelmaa.
 • Kalusteet: Toimivat ja tilaan sopivat kalusteet lisäävät asumismukavuutta.
 • Tekstiilit: Ne antavat tilaan pehmeyttä ja voivat toimia väripilkkuna.

Työvaiheet

Jokainen remontti vaatii huolellisen työvaiheiden suunnittelun. Eri vaiheet on hyvä eritellä tarkan suunnitelman mukaisesti, mikä auttaa aikataulun pitävyydessä ja budjetin hallinnassa.

Purkutyöt

Purkutyöt ovat usein remontin ensimmäinen fyysinen vaihe. Purkutyöt kattaavat kaiken tarpeettoman materiaalin poistamisen ja tilan tyhjentämisen uutta rakennustyötä varten. On tärkeää, että purkutyöt tehdään huolellisesti välttäen tarpeetonta vahinkoa rakenteille, jotka säilytetään.

 • Materiaalien lajittelu ja kierrätys: Kaikki purettavat materiaalit pitää lajitella ja kierrättää asianmukaisesti.
 • Turvallisuus: Purkutyöt vaativat työturvallisuuden tarkkaa huomiointia, sillä ne voivat olla riskialttiita.

Rakennustyöt

Kun purkutyöt on saatu päätökseen, siirrytään rakennustöihin. Rakennustyöt sisältävät kaikki uudet asennukset ja rakenteiden pystyttämisen. Näiden töiden tulee noudattaa suunnitelmia ja rakennusmääräyksiä.

 • Aikataulutus: Jokaiselle työvaiheelle tulisi asettaa realistinen aikataulu.
 • Ammattilaiset: Erityisesti sähkö- ja putkitöiden osalta kannattaa käyttää alan ammattilaisia.

Viimeistelytyöt

Viimeisenä vaiheena ovat viimeistelytyöt, jotka käsittävät pintamateriaalien asennukset ja muut viimeistelyyn liittyvät tehtävät. Laadukas viimeistely nostaa remontin jälkeä ja varmistaa upean lopputuloksen.

 • Maalaus ja tapetointi: Pintamateriaalien asentamisen jälkeen seinät maalataan tai tapetoidaan.
 • Lattiamateriaalit: Lattiapinnoitteet asennetaan viimeistelytöiden loppuvaiheessa, jotta ne eivät vahingoitu muissa työvaiheissa.

Ammattilaisten Palkkaaminen

Suunnittelijan Valinta

Kun suunnittelija valitaan, on tärkeää tarkastella hänen aikaisempaa kokemusta ja referenssejä. Suunnittelijan tulee ymmärtää asiakkaan vision ja tarpeet sekä pystyä luomaan realistinen ja budjettiin sopiva suunnitelma.

 • Tarkista suunnittelijan pätevyys ja sertifikaatit.
 • Arvioi suunnittelijan portfolio ja aikaisemmat työt.
 • Pyydä tarjous ja vertaile hintoja.

Urakoitsijan Valinta

Urakoitsijan valitseminen voi vaikuttaa merkittävästi remontin laatuun ja lopputulokseen. On suositeltavaa valita urakoitsija, joka tunnetaan luotettavuudesta ja laadukkaasta työstä.

 • Kokemus: Heillä on oltava todistettavasti aiempaa menestystä vastaavien projektien parissa.
 • Maine: Tutki heidän mainettaan ja lue arvosteluja aiemmista asiakkaista.
 • Tarjoukset: Kilpailuta useampi urakoitsija tarkkojen kriteerien perusteella.

Sopimukset

Sopimuksen tekeminen ammattilaisten kanssa on tärkeää, sillä se turvaa sekä tilaajan että suorittajan oikeudet ja velvollisuudet. Sopimuksessa tulee määritellä tarkasti työn sisältö, aikataulu, maksuehdot ja mahdolliset takuut.

 • Sopimuksessa tulee olla selkeät ehdot molemminpuolisen ymmärryksen varmistamiseksi.
 • Varmista, että kaikki oleelliset osat, kuten materiaalit, työn laajuus ja toimitusajat, ovat dokumentoituina.
 • Muista, että muutokset työn aikana tulee myös kirjata sopimukseen.

Laadunvalvonta

Laadunvalvonta on olennainen osa remontin suunnittelua. Se varmistaa, että rakentamisen aikana noudatetaan sovittuja standardeja ja laatuvaatimuksia, vähentäen virheitä ja tulevaisuuden huoltokustannuksia.

Väliaikatakuut

Remonttiprojektin aikana, väliaikatakuut toimivat laatua valvovina välietappeina. Ne takaavat, että tehtävät työt täyttävät ennalta määrätyt laatuvaatimukset ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Takuut tuovat esiin mahdolliset poikkeavuudet, jotka voidaan oikaista ajoissa.

Loppukatselmus

Projektin päätyttyä, loppukatselmus on lopullinen laadunvarmistuksen askel. Asiantuntija tarkastaa, että kaikki työt on suoritettu suunnitelman mukaisesti ja että ne täyttävät lainsäädännölliset vaatimukset sekä asiakkaan odotukset. Tämä katselmus on viimeinen mahdollisuus korjata mahdollisia virheitä ennen projektin luovuttamista.

Kestävä remontointi

Kestävän remontoinnin ytimessä on pitkäikäisyyden, ympäristöystävällisyyden ja resurssitehokkuuden varmistaminen. Kestävää remontointia suunniteltaessa ihmisten tulee kiinnittää huomiota materiaalien valintaan ja työmenetelmiin, jotta lopputulos palvelee sekä asukkaita että ympäristöä pitkällä tähtäimellä.

Materiaalivalinnat: Valkitessasi kestäviä materiaaleja, suosi kierrätettävyyttä ja pitkäikäisyyttä. Esimerkiksi luonnonmateriaalit, kuten puu ja kivi, ovat usein hyviä vaihtoehtoja.

 • Energiatehokkuus: Paranna asunnon energiatehokkuutta esimerkiksi lisälämmöneristyksellä ja modernilla ilmanvaihtoratkaisulla.
 • Vesiensäästö: Asenna vettä säästäviä hanoja ja WC-istuimia vedenkulutuksen minimoimiseksi.

Työmenetelmät: Valitse remonttitiimi, joka tuntee kestävät rakennuskäytännöt ja osaa hyödyntää jätteen minimointia, kierrätystä ja uusiokäyttöä.

 • Jätteenhallinta: Hyödynnä jätemateriaalit uudelleen tai kierrätä ne asianmukaisesti.
 • Kemikaalien käyttö: Suosi myrkyttömiä ja vähemmän haitallisia aineita.

Kestävä remontointi vaatii huolellista suunnittelua, mutta palkitsee pitkällä aikavälillä taloudellisesti ja ympäristönsuojelun näkökulmasta. Käyttämällä kestäviä rakennusmenetelmiä, materiaaleja ja teknologioita, voidaan varmistaa, että remontti edistää asumisen laatua samalla kun se vähentää ympäristövaikutuksia.

Jätä kommentti