Saako nuohouksesta kotitalousvähennystä?

Oletko tietoinen siitä, että Suomessa myönnetään kotitalousvähennystä monista kotona tehtävistä töistä? Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä saattaa vaihdella vuoden mukaan, mutta vuonna 2020 maksimi on 2 250 euroa aikuista henkilöä kohti. Jos kyseessä on kahden aikuisen talous, voivat molemmat henkilöt hyödyntää kotitalousvähennyksen. Näin vähennyksen enimmäismääräksi tulee 4 500 euroa vuodessa.

Monelle on kuitenkin hieman epäselvää, millaisista töistä kotitalousvähennystä voi saada. Sen vuoksi onkin hyvä käydä läpi sitä, kuuluuko esimerkiksi nuohous kotitalousvähennykseen oikeuttavien töiden piiriin. Lue lisää ja pian tämäkin seikka selviää sinulle.

Kotitalousvähennykseen oikeuttavat työt

Jokaisen omakotitalon savupiippu tulee nuohota kerran vuodessa. Nuohoaminen pitää piipun puhtaana siten, että sinne ei pääse kertymään likaa tai tukoksia, jotka voisivat pahimmillaan aiheuttaa tulipalon tai sen, että häkä alkaa kertymään sisälle. Nuohouksesta on jopa määrätty laissa. Jokainen omakotitalon omistaja tai haltija vastaa siitä, että nuohous on järjestetty säännöllisesti ja lain määräämien aikojen puitteissa.

Nuohous on siis tärkeä toimenpide, joka tulee suorittaa kerran vuodessa. Onko nuohouksesta sitten mahdollista saada kotitalousvähennystä? Nuohouksesta ei ole mahdollista saada kotitalousvähennystä. Tämä perustuu puhtaasti siihen, että nuohous on lakisääteinen palvelu, eivätkä mitkään lakisääteisistä palveluista kuulu kotitalousvähennyksen piiriin. Nuohous on eräänlaista kunnossapitoa. Kunnossapitotyöstä ei saa kotitalousvähennystä myöskään silloin, jos sitä ei tehdä suuremman kunnostuksen yhteydessä. Näin ollen myöskään esimerkiksi kylmälaitteiden tai pesukoneiden korjaus eivät kuulu kotitalousvähennyksen piiriin.

Hyödynnä nuohoojan muita palveluita

Monesti nuohoojat eivät tee ainoastaan nuohouksia, vaan heidän toimenkuvaansa ja palveluihinsa kuuluu paljon muutakin. Nuohooja voi suorittaa esimerkiksi ilmanvaihtokanavien puhdistuksia ja huoltotöitä sekä öljypolttimon huoltotöitä. Näistä töistä on mahdollista hakea kotitalousvähennystä. Monesti nämä työt kannattaa ostaa samalla kertaa nuohoojalta, jolloin kaikki oleellinen tulee tehtyä kerralla.

Miten kotitalousvähennystä sitten haetaan ja mitä tositteita hakijalta tulee löytyä? Kun kotitalousvähennystä ollaan hakemassa, tulee ensin kasata esiin kaikki tarvittavat tositteet. Jos kotona tehtävä työ on ostettu yritykseltä, tarvitsee kuluttaja yrityksen Y-tunnuksen. Jos se taas on ostettu suoraan yksittäiseltä työntekijältä, tarvitaan silloin työntekijän henkilötunnus. Yrityksen kohdalla verottajalle toimitetaan lasku, josta selviää työn osuuden hinta. Työntekijän kohdalla verottajan tulee tietää bruttopalkka, joka työntekijälle on maksettu. Työstä saadut kuitit kannattaa säilyttää, sillä verottaja saattaa kysyä niitä.

Kotitalousvähennystä haetaan suoraan ansio- ja pääomatulojen veroista. Tämä tapahtuu siis ilmoittamalla tiedot verottajalle joko suoraan netissä tai verokortilla. Tiedot voi ilmoittaa välittömästi, jolloin ne otetaan huomioon sen hetken verokortissa ja tulevassa verotuspäätöksessä. Halutessaan kuluttaja voi myös odottaa seuraavan verotuspäätöksen saapumiseen ja ilmoittaa kotitalousvähennykseen oikeuttavat työt vasta sitten. Kotitalousvähennystä voi saada niin omistusasuntoon kuin vuokra-asuntoon. Sitä voi saada myös kakkosasuntoon, jos kakkosasunto sijaitsee paikkakunnalla, jossa henkilö työskentelee. Kotitalousvähennyksen voi hyödyntää myös mökillä tehtävissä remonteissa.

Jätä kommentti