Mitä yhteistä on verovapaiden kasinopelien ja vähennyskelpoisten remonttien markkinoinnissa?

Rahapeliyhtiöt ja remonttifirmat toimivat aloilla, joilla yritysten välinen kilpailu on kiivasta. Yritysten on siis kiinnitettävä runsaasti huomiota markkinointiin, jotta ne erottuisivat joukosta ja saisivat asiakkaat kiinnostumaan palveluistaan.

Sekä rahapeli- että remonttiyrityksillä on käytössään aivan erityinen valttikortti, jonka ympärille markkinointisuunnitelma kannattaa rakentaa. Verovapaiden nettikasinoiden asiakkaat saavat voittonsa puhtaana käteen, ja remonttifirmojen asiakkaat voivat hyödyntää kotitalousvähennyksen.

Tässä artikkelissa tutkimme, miten peli- ja remonttialan yritykset hyödyntävät veroetuja markkinoinnissaan. Selvitämme myös, käyttävätkö yritykset samanlaisia markkinointitapoja.

Markkinoinnissa korostuu mahdollisuus säästää veroissa

Mainonnan tarkoituksena on saada kuluttaja ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita. Tavoitteeseen voidaan päästä monellakin keinolla, mutta yksi tehokkaimmista markkinointitavoista on asiakkaan järkeen vetoaminen.

Taitavasti laadittu mainos saa kuluttajan uskomaan, että on järkevää ryhtyä juuri tämän yrityksen asiakkaaksi.

ETA-alueen rahapeliyhtiöt korostavat verovapauttaan

Kun rahapeliyhtiö toimii minkä tahansa Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan lisenssillä, sen asiakkaat saavat voittonsa verottomina (Tietolähde: Turvallisetkasinot.com). Tätä tietoa hyödynnetään rahapelimarkkinoinnissa runsaasti, sillä kyseessä on pelaajien kannalta erittäin merkityksellinen asia.

Monet rahapeliyhtiöt tekevät yhteistyötä pelaajille suunnattujen verkkosivustojen kanssa. Näillä sivustoilla julkaistuissa arvosteluissa kerrotaan aina, onko pelisivusto verovapaa vai ei. Usein arvostelija selittää lukijalle, kuinka mahtavaa on saada kaikki voitot puhtaana käteen.

Verovapaat rahapeliyhtiöt korostavat mielellään myös sitä, että ne sopivat hyvin suomalaisille. Nimitys ”suomalaiset kasinot” tulee netissä vastaan tuon tuostakin, vaikka pelisivustojen lisenssit tulevatkin Maltalta ja Virosta. Verovapaus on kaiken perusta, sillä ilman sitä peliyhtiöiden olisi turha yrittää mainostaa suomalaisuuttaan.

Remonttifirmat kertovat asiakkailleen kotitalousvähennyksestä

Remonttialan yritykset tiedottavat ahkerasti mahdollisuudesta laittaa osa remontin hinnasta verovähennyksiin. Lyhyimpiinkin mainoksiin saadaan usein mahtumaan ainakin kehotus ”Muista kotitalousvähennys”. Jo tämäkin saa kuluttajan suhtautumaan yritykseen ja tulevaan remonttiin positiivisesti, kun luvassa on verovähennyksiä.

Monet remonttifirmat kokoavat nettisivuilleen tietopaketin kotitalousvähennyksestä. Siinä käydään yksityiskohtaisesti läpi, mistä kustannuksista kotitalousvähennystä voi saada. Mukana on yleensä esimerkkejä ja laskelmia, joista asiakas näkee, paljonko hän voi säästää veroissa.

Markkinointiin liittyviä sääntöjä tulee noudattaa tarkasti

Rahapeli- ja remonttiyrityksiä yhdistää sekin, että niiden on oltava tarkkana markkinointiin liittyvien lakien ja sääntöjen kanssa. Veikkauksen monopolin vuoksi ulkomaiset rahapeliyhtiöt eivät saa markkinoida pelejään suoraan suomalaisille. Niiden on siis turvauduttava epäsuorasti tapahtuvaan mainontaan internetissä.

Remonttifirmat puolestaan saavat mainostaa palveluitaan täysin laillisesti, mutta niidenkin on kiinnitettävä huomiota kotitalousvähennykseen liittyviin sääntöihin. Kuten kaikki verotukseen liittyvät asiat, myös kotitalousvähennys on melko monimutkainen kokonaisuus.

Verottajan sivustolta löytyy hirvittävän pitkä selostus siitä, mihin tarkoitukseen kotitalousvähennystä saa käyttää.

Osa säännöistä tuntuu suorastaan järjenvastaisilta:

  1. Saat kotitalousvähennystä oven maalauttamisesta, kunhan ovea ei viedä maalattavaksi kodin ulkopuolelle
  2. Et saa kotitalousvähennystä uudisrakentamisesta, paitsi jos kyseessä on terassi, patio, aita, valokatos tai laituri
  3. Esimerkiksi terassi ei saa olla lämpöeristetty

Remonttifirman on tunnettava säännöt, jotta se ei tule luvanneeksi asiakkaalle verovähennystä, jota hän ei todellisuudessa saa.

Käyttävätkö rahapeliyhtiöt ja remonttifirmat samoja mainostyyppejä?

Tutkimme seuraavaksi, hyödyntävätkö rahapeli- ja remonttiyritykset samoja mainostyyppejä. Käytämme apuna Juha Pudassalon opinnäytetyötä, jossa esitellään markkinoinnissa käytettäviä mainostyyppejä.

Advertoriaalimainonta

Advertoriaalimainonnalla tarkoitetaan perinteisiä mainoksia, joita yritykset laittavat sanomalehtiin tai nettiin. Suomen rahapelilainsäädännöstä johtuen ulkomaiset peliyritykset eivät voi hyödyntää tätä mainostyyppiä. Vain Veikkaus saa julkaista mainoksiaan lehdissä ja televisiossa, eikä netissä mainostaminenkaan ole lain mukaan sallittua.

Remonttiyrityksille advertoriaalimainonta on tärkeää, sillä perinteiset lehtimainokset vetoavat edelleen etenkin vanhempiin kuluttajiin. Mainos esimerkiksi paikallislehden etusivulla osuu varmasti kohderyhmän silmiin.

Natiivimainonta

Nettitekstit ovat tehokas markkinointikeino, sillä ne voidaan laatia niin, ettei kuluttaja edes tunnista niitä mainoksiksi. Natiivimainonta voi olla sanomalehden artikkelia muistuttava teksti, jossa annetaan tietoa aiheesta ja suositellaan hienovaraisesti tiettyä yritystä.

Peliyhtiöt hyödyntävät natiivimainontaa paljonkin, koska suora mainonta on niiltä kiellettyä. Netistä löytyy monia pelaajille suunnattuja sivustoja, joissa esitellään pelejä ja pelisivustoja. Suuri osa näistä sivustoista sisältää maksettua mainontaa.

Myös remonttifirmat voivat julkaista lehdissä natiiviartikkeleita, joissa kerrotaan esimerkiksi keittiöremontin vaiheista. Natiivimainonnassa toimivat hyvin ennen ja jälkeen -kuvat, joiden avulla yritys voi kertoa osaamisestaan.

Sponsorointi

Sponsoriksi ryhtymällä yritys saa näkyvyyttä, ja esimerkiksi lasten jalkapallojoukkueen tukeminen auttaa positiivisen imagon luomisessa. Remonttifirmoille sponsorointi sopii hyvin, sillä suomalaiset arvostavat urheilun ja kulttuurin tukijoita.

Rahapeliyhtiöiltä tämäkin mainontatapa on kielletty, mutta muutamat yritykset ovat siitä huolimatta etsineet yhteistyökumppaneita Suomesta. Jopa museoita on yritetty saada markkinoimaan rahapelejä.

Tuotesijoittelumainonta

Tuotesijoittelumainonnalla tarkoitetaan yleensä televisio-ohjelmaan sijoitettua mainosta. Esimerkiksi kotimaisen saippuasarjan henkilöt voisivat vierailla nettikasinolla ja voittaa sieltä paljon rahaa. Tällainen mainos saattaisi olla tehokas, mutta poliisi ottaisi takuuvarmasti yhteyttä lainvastaiseen markkinointiin syyllistyneeseen yritykseen.

Remonttifirmojen mainontaa voi hyvin sijoittaa esimerkiksi television remonttiohjelmiin. Niihin täytyy kuitenkin laittaa ilmoitus siitä, että ohjelma sisältää tuotesijoittelua.

Vaikuttajamarkkinointi

Yritys voi pyytää some-vaikuttajia kertomaan palveluistaan ja suosittelemaan niitä seuraajilleen. Rahapeliyritykset käyttävät tätä markkinointitapaa ahkerasti, sillä pelien esitteleminen sopii hyvin monien some-vaikuttajien sisältöjen joukkoon. Tämäkään mainontatapa ei kuitenkaan ole täysin laillinen, ja viime aikoina viranomaiset ovat puuttuneet somessa tapahtuvaan rahapelimarkkinointiin entistä tiukemmin.

Remonttiyrityksille vaikuttajamarkkinointi on sallittu ja toimiva mainontatapa. Kun some-julkkis esittelee vaikkapa uutta keittiötään, innostuvat seuraajatkin teettämään remontin samalla firmalla.

Yhteenveto

Sekä rahapeli- että remonttiyritykset korostavat markkinoinnissaan asiakkaan saamia veroetuja. Yritykset kertovat yksityiskohtaisesti voittojen verovapaudesta ja kotitalousvähennyksen avulla saaduista säästöistä.

Rahapeli- ja remonttiyritykset käyttävät osittain samoja mainontatapoja. Etenkin natiivimainonta ja vaikuttajamarkkinointi soveltuvat molempien käyttöön. Rahapeliyrityksillä on kuitenkin huonommat mahdollisuudet mainostaa palveluitaan, koska Suomen lainsäädäntö estää useimpien markkinointikeinojen käytön.

Jätä kommentti